Data-driven marketing.

Data-driven marketing.

Marketing

Reklama telewizyjna – kampanie reklamowe w TV

Reklama Telewizyjna – Kampanie TV | WowMedia&Metrics

Twój produkt ma masowych odbiorców? Chcesz szybko do nich dotrzeć – do tego najlepiej nadaje się reklama telewizyjna. Nie wiesz jakie stacje wybrać, ile może kosztować kampania i jak ją przeprowadzić? Do kogo się zwrócić…

Zadzwoń lub napisz i umów się z nami na darmowe konsultacje.

menu

Kampania TV

Kampania marketingowa w tym medium ma swoje wady i zalety. TV szybko buduje zasięg i dociera do milionów konsumentów. Bariera wejścia związana z produkcją spotu reklamowego jest duża, ale jednostkowe koszty dotarcia są niskie. TV działa przez obraz, ruch i dźwięk. Wpływa to na skuteczność przekazu. Reklama telewizyjna pozostaje na dłużej w naszej świadomości. Dzięki temu skutecznie podnosi świadomość marki i wpływa na sprzedaż.

Wadą telewizji jest ograniczona możliwość kierowania kampanii do wąskich grup odbiorców. Dlatego reklama w tym medium najlepiej sprawdza się dla produktów masowych, których dystrybucja obejmuje cały kraj.

Reklamę TV możemy kupować według cennika, wtedy emisje odbędą się przy wskazanym programie. Jednak zakup tzw. pakietów GRP, czyli kontraktowanie określonej widowni, jest zazwyczaj optymalne kosztowo i chętniej wybierane.

Standardowy spot telewizyjny ma 30 sekund. Cenniki podawane są zazwyczaj właśnie dla tej długości spotu. Inne długości spotów mają swoje indeksy przeliczeniowe.

Oglądalność telewizji zależy od pogody. Kiedy pogoda jest ładna, oglądalność TV spada, a przy złej pogodzie wzrasta. W okresach zimowych oglądalność jest wyższa, a w letnich niższa. Ceny reklamy w telewizji są różne dla różnych miesięcy w roku. Wynika to z sezonowości oglądalności oraz popytu na czas antenowy. Popyt ten rośnie w okresie wiosennym oraz jesiennym.

Obecność w telewizji trzeba planować z dużym wyprzedzeniem. Stacje otwierają sprzedaż w cyklach miesięcznych, zazwyczaj na początku miesiąca poprzedzającego sprzedawany okres.

Ile kosztuje kampania TV

Na koszt kampanii reklamowej w telewizji składają się:

  • koszty produkcji filmu, czyli materiału do emisji,
  • koszty emisji reklam, czyli wynagrodzenie pobierane przez stacje telewizyjne.

Koszty produkcji filmu

Koszty tej usługi zależą od wielu czynników. Jednym z nich może być np. chęć skorzystania z udziału znanej postaci – aktora lub celebryty. Koszty reklamy zależą również od miejsca jej kręcenia. Cenę podnosi konieczność wyjazdu ekipy do innego miasta lub kraju.

Można przyjąć, że poziomy minimalne związane z produkcją filmu reklamowego zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trudno jednak określić górny przedział takich kosztów.

Koszty emisji reklam w TV

Największe marki na emisję reklam w TV wydają dziesiątki milionów złotych rocznie. Podobnie jak w przypadku produkcji trudno określić górny przedział tych wydatków.

Chociaż pojedynczą emisję reklamy w TV można kupić za kilkaset złotych – to nie warto tego robić. Pamiętajmy, że już sama produkcja jest droga. Nieracjonalne będzie wydanie kilkudziesięciu tysięcy na produkcję po to, tylko żeby wyemitować spot jeden raz. Owszem są od tego wyjątki, np. reklamy na Super Bowl. Na tę okazję marketerzy zamawiają specjalne filmy reklamowe, praktycznie do jednorazowej emisji. Robią to ze względu na gigantyczną liczbę widzów, której wyświetlana jest taka reklama. Dodatkowo zyskują rozgłos związany z tym wydarzeniem na całym świecie.

Przy standardowych działaniach na polskim rynku rekomendujemy, aby dobrze przemyśleć podział budżetu między produkcję a emisję.

Jak określić budżet dla kampanii telewizyjnej

Trudno przyjąć obiektywny wyznacznik, ile na aktywność w telewizji należy wydać. Niemniej założenie, że produkcja powinna stanowić nie więcej niż 20% wartości emisji jest sensowne.

Uwzględniając, że produkcja kosztuje około 50 tysięcy, na emisję powinniśmy przeznaczyć nie mniej niż 200 tysięcy. Takie kampanie są realizowane w polskich stacjach telewizyjnych. Można uznać, że są to kampanie minimalne.

Na co zwrócić uwagę określając budżet na reklamę w TV:

  • należy przede wszystkim sprawdzić dane dotyczące tego, ile na kampanie przeznacza konkurencja,
  • przeanalizować, jakie osiąga efekty marketingowe po tych kampaniach,
  • najlepiej również sprawdzić jakie wskaźniki mediowe generuje reklama firm konkurencyjnych.

Agencja mediowa potrafi precyzyjnie oszacować wydatki w TV dla firm z otoczenia Twojej konkurencji. Nasza agencja świadczy usługi pozwalające wyliczyć wskaźniki mediowe dla kampanii reklamowych marek działających na danym rynku.

Na podstawie takich danych potrafimy powiedzieć, ile powinna kosztować kampania reklamowa w telewizji. A to z kolei pomoże w realizacji Twojej strategii marketingowej.

Zalety kampanii telewizyjnej

Zasięg

Największą zaletą telewizji jest zasięg. Jest to medium powszechne i masowe. To znaczy medium, które dociera do bardzo dużej liczby osób. Nadaje się doskonale do kampanii reklamowych, których grupy docelowe są bardzo duże, liczone w milionach.

Telewizja jest również medium, które szybko buduje ów zasięg. Średnia oglądalność telewizji w Polsce to nadal około 4 godziny na dobę. Powoduje to, że komunikat reklamowy kampanii w ciągu paru tygodni może trafić do 90% grupy docelowej.

Niskie koszty dotarcia reklamy telewizyjnej

Kolejną ogromną zaletą reklamy w telewizji są niskie jednostkowe koszty dotarcia. Jeśli jednostkowo wysokie ceny emisji podzielimy przez widownię, to okaże się, że koszt wynosi parę groszy. Dla szerokich grup docelowych koszt ten nie przekracza 10 groszy. Mowa tu o koszcie kontaktu z przeciętnym widzem.

TV oddziałuje przez obraz, ruch i dźwięk

Telewizja daje możliwość pokazania produktu. Działa na nas przez obraz i ruch, jak również dźwięk. To odróżnia TV od reklamy radiowej, reklamy prasowej oraz reklamy zewnętrznej. Nie tylko widzimy i świadomie lub nie, zapamiętujemy, ale również słyszymy opowiadaną historię promocyjną. Oddziaływanie na zmysły słuchu i wzroku powoduje, że reklama pozostaje na dłużej w naszej świadomości. 

Przedstawia logo marki i uczy wymowy nazwy

Dzięki reklamie telewizyjnej potencjalni konsumenci mogą poznać i zapamiętać logo Twojego produktu lub usługi. Ponadto uczą się nazwy marki i jej wymowy. To drugie jest szczególnie ważne, jeśli nazwa jest trudna.

Pozytywny wpływ na kontrahentów

Telewizja, z racji siły swojego oddziaływania, ma również duży wpływ na partnerów handlowych. Dystrybutorzy produktów chętniej współpracują z firmami, którzy reklamują swoje produkty w TV.

Zalety reklamy TV | WowMedia&Metrics

Wady kampanii telewizyjnej

Medium nieselektywne

Główną wadą kampanii telewizyjnych jest ich niska selektywność. Naszą reklamę zobaczą potencjalni klienci, ale docieramy z nią też do innych osób, które mogą nie być zainteresowane tym produktem.

Możliwości kierowania reklamy do ściśle określonej grupy docelowej są relatywnie gorsze, niż w przypadku innych mediów.

Jeśli nasza grupa odbiorców liczy parę tysięcy konsumentów, to być może lepszym rozwiązaniem będzie wybór innego medium. Możemy wtedy rozważyć np. realizację kampanii prasowej, kampanii radiowej, kampanii outdoorowej lub kampanii wideo.

Badania telemetryczne pozwalają na planowanie kampanii reklamowych tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dotarcia do pożądanych osób. Możliwości optymalizacji są relatywnie niższe niż w przypadku innych mediów. Koszty dotarcia są jednak również niskie, co znacząco kompensuje ograniczenia związane z możliwością precyzyjnego targetowania.

Wysokie koszty wejścia

Kolejną wadą kampanii reklamowych w telewizji są wysokie koszty wejścia. Materiał reklamowy, czyli film jest relatywnie najdroższy w porównaniu z innymi mediami. Produkcja spotu potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, a zaczyna się od kilkudziesięciu tysięcy. Jeśli chcemy zatrudnić znaną osobę, koszty produkcji mogą znacznie wzrosnąć, a czasami sięgnąć milionów złotych.

Poniekąd właśnie i z kosztów produkcji spotu reklamowego wynikają wysokie inwestycje w kampanie reklamowe w TV. Jeśli za materiał trzeba zapłacić niemało to, żeby zracjonalizować ów wydatek, reklamodawcy przeznaczają dużo na kampanie. Na tyle dużo, aby np. produkcja w stosunku do emisji była gdzieś w proporcji 20/80.

Pamiętajmy jednak, że zaletą telewizji, są niskie koszty dotarcia. To znaczy koszty w przeliczeniu na liczbę kontaktów, które ten kanał generuje.

Wady reklamy TV | WowMedia&Metrics

Formy zakupu TV w stacjach

Zakup cennikowy

Tradycyjnie kampanie reklamowe kupowane były według cen za emisje. To znaczy w zdefiniowanym czasie, przy danym programie, stacja oczekiwała określonej kwoty w zamian za emisję materiału reklamowego.

Ten sposób zakupu został w wielu krajach, również w Polsce, wyparty przez zakup widowni. Oczywiście nadal funkcjonuje tzw. zakup cennikowy, czyli na podstawie ceny za emisję przy określonym programie. Jednak najczęściej czas antenowy kupuje się w formie pakietowej. W zamian za wynagrodzenie stacja dostarcza określoną widownię.

Zakup pakietów GRP

Zakup widowni, tzw. pakietów GRP, odbywa się na podstawie badań oglądalności. Badania te dostarcza wyspecjalizowana firma badawcza – np. Nielsen. W przypadku zakupu GRP również tworzone są plany emisji. Jednak w takiej formule zakupu, to stacja telewizyjna układa plany emisji i dba, aby dany plan dostarczył zakontraktowaną liczbę punktów GRP.

Formy reklam – spot TV

Standardowy spot TV – 30 sekund

W Polsce standardowy spot do telewizji ma długość 30 sekund. Standardowy spot to znaczy taki, dla którego podawane są ceny referencyjne emisji. Ceny te dotyczą zakupów zarówno opartych o cennik programów, jak i cennik pakietów GRP.

Spoty 15 sekund i 10 sekund

Inne długości spotów mają swoje indeksy cenowe, czyli mnożniki, które musimy uwzględnić, jeśli chcemy je emitować. Przykładowo, dla spotu o długości do 15 sekund indeks wynosi 0,7. Z kolei dla spotu 10 sekund 0,55.

Sezonowość telewizji

Oglądalność TV jest zależna od pogody

Telewizja jest medium, którego oglądalność zależy od pogody. Korelacja ta jest ujemna. Jeśli pogoda jest ładna, to oglądamy telewizję rzadziej, a jeśli brzydka to częściej.

W ciągu roku mamy zatem wyższe oglądalności w okresach zimowych – brzydka pogoda i krótki dzień. Znacząco niższe oglądalności występują w okresach letnich – zazwyczaj ładna pogoda i długi dzień. Dodatkowo mamy również sezonowe wahania w wydatkach reklamowych. Reklamodawcy są bardziej aktywni w okresie wiosennym i jesiennym, mniej latem oraz zimą.

Różne ceny kampanii dla miesięcy

Podaż telewizji oraz popyt reklamodawców, większe zimą i mniejsze latem, sprawiają, że ceny telewizji są różne praktycznie dla każdego miesiąca w roku. Najtaniej kupimy reklamę w tym medium zimą i latem, a najdrożej wiosną i jesienią.

Kampania Reklamowa w Telewizji – Harmonogram Zakupu

Aby zlecić kampanię w TV, musimy zaplanować ją z wyprzedzeniem. Oferty stacji telewizyjnych otwierają się w cyklach miesięcznych. Rezerwacje na kolejny miesiąc prowadzone są od początku miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

Materiał dostarczany jest zazwyczaj w postaci cyfrowej przez Internet. Musi on dotrzeć do stacji na kilka dni przed pierwszą emisją. Każdy nowy film reklamowy jest odpowiednio sprawdzany pod względem formalnym, prawnym i językowym.

Ze względu na procedurę zakupu, zazwyczaj najpierw dokonywany jest zakup czasu antenowego (booking), a dopiero później dostarczany jest spot.

Chcesz zlecić realizację kampanii TV, a może potrzebujesz porady, w jakie media inwestować?

Zajmujemy się planowaniem i zakupem mediów. Zadzwoń lub napisz i umów się na darmowe konsultacje.

Powiązane treści:

Słowniczek TV

AMR – (ang. Average Minute Rating) rating przeciętnej minuty lub oglądalność przeciętnej minuty. Jest to średnia oglądalność każdej minuty liczona dla zdefiniowanego okresu. Pokazuje jaki procent osób z danej grupy, oglądało przeciętnie każdą minutę w danej stacji lub w ogóle w TV w zdefiniowanym okresie.

ATV – (ang. Average Time Viewing) średnia oglądalność dzienna, wskaźnik podawany jest zazwyczaj w minutach. Wskaźnik pokazuje ile przeciętnie czasu widzowie poświęcają w ciągu dnia na oglądanie telewizji lub np. wybranego kanału w telewizji

CPP – (ang. Cost-Per-Point) koszt dotarcia do 1% grupy docelowej. Jest to koszt kampanii podzielony przez GRP

Frequency – częstotliwość, to średnia liczba kontaktów z danym komunikatem wśród osób, które zobaczyły go co najmniej jeden raz

GRP– (ang. Gross Rating Point) jest to suma punktów ratingowych. Rating określa procent dotarcia dla danego zdarzenia (x100), jeśli np. reklamę przed danym programem obejrzało 9% grupy docelowej, a 7% po programie, to GRP dla tych zdarzeń wynosi 9+7=16

Off-Peak Time – czas o niskiej oglądalności, wszystko poza Peak Time

Peak Time – używany jako synonim Primie Time, ale ujęcie Peak Time dzieli dobę na dwa okresy Peak Time vs. Off-Peak. Peak Time to czas o największej oglądalności, Off-Peak to pozostały czas. Ujęcie Primie Time dzieli dobę na 5 okresów: Early Morning, Day Time, Early Fringe, Primie Time i Late Night

Primie Time – czas o największej oglądalności. Nie ma tu ścisłej definicji, bo każda stacja definiuje go różnie, ale np. w Polsce czas PT przypada zazwyczaj na godziny 18-22. 

Reach – zasięg, liczba osób, która co najmniej raz zetknęła się z reklamą. Reach n+ to zasięg n+ (to znaczy 1+, 2+, lub n+), liczba osób, która co najmniej n razy zetknęła się z komunikatem reklamowym (to znaczy np. Reach 3+ oznacza liczbę osób, która co najmniej 3 razy miała taki kontakt).

Udostępnij:

pozostałe usługi

Planowanie i Zakup Mediów

Interesuje cię jak dotrzeć do grupy docelowej, zrobić to w odpowiednim miejscu i czasie, przy zachowaniu odpowiednich kosztów. Zwróć się do nas, zaplanujemy i kupimy media dla Twojej firmy.

Tworzenie Stron Internetowych

Nie masz jeszcze strony, a może chciałbyś odświeżyć obecną. Przygotujemy dla Ciebie projekt strony, a później stworzymy serwis odpowiednio dostosowany do aktualnych wymogów wyszukiwarek.

Analityka Internetowa

Nie wiesz ilu użytkowników ma Twój serwis www. Nie jesteś pewien, czy dane, które pokazuje Analytics, są właściwe. Masz problem z implementacją skryptów i tagów zliczających.

Paid Search – Reklama w Sieci Wyszukiwania

Masz już swój serwis internetowy, potrzebujesz szybko pozyskać jakościowy ruch, a może prowadzisz kampanie płatne w sieciach wyszukiwania. Uruchomimy Twoje kampanie w Google Ads lub je zoptymalizujemy — zleć nam ich prowadzenie.

Organic Search

Jakie czynniki decydują o pozycji serwisu na stronie z wynikami wyszukiwania, co Google uwzględnia w algorytmie? Co zrobić, aby pojawiać się wyżej?

Content Marketing

Content is King. Chcesz przyciągnąć potencjalnych klientów, odpowiadając na ich potrzeby. Pomożemy stworzyć wartościowe treści, dobierzemy odpowiednie formy działań do określonych celów. Zaproponujemy odpowiedni pomiar rezultatów.

Social Media Marketing

Social Media to nie tylko Facebook! Nie wiesz, które platformy będą dla Ciebie optymalne? Chcesz budować ruch organiczny w sieciach społecznościowych, a może zależy ci na szybkiej budowie zasięgu —  zleć nam prowadzenie kampanii.

Influencer Marketing

Kogo wybrać nano, mikro, a może makro influencerów — celebrytów. Jaką formę ma przybrać współpraca z influencerem, czy ma być to lokowanie produktu, recenzja, konkurs czy akcja specjalna? Jak mierzyć rezultaty działań.

Reklama Displayowa – Kampanie typu Display

Banner, Half Page a może Rectangle, jakie formaty powinny znaleźć się w media planie. Jak Adblocki wpłyną na skuteczność kampanii. W jakich sieciach reklamowych wyświetlać reklamę, czy korzystać z remarketingu. Zwróć się do nas – znajdziemy skuteczne rozwiązanie.

Kampanie Wideo

Chciałbyś zaplanować kampanię wideo ale nie jesteś pewien, z którego dostawcy usług skorzystać? Czy wykupić wyświetlenia bezpośrednio od serwisu internetowego, serwisu VOD, w sieci reklamowej, a może w sieci społecznościowej?

E-mail Marketing

Jaką bazę wybrać do jakiej grupy. Co skłania użytkowników do otwarcia maila, jak je projektować, jak są czytane i co zrobić, żeby nie trafiały do spamu. W jakim modelu rozliczyć kampanię. Jak mierzyć i porównywać efekty działań – zwróć się do nas.

Mobile Marketing

Jeśli parę lat temu, 20% ruchu na Twoim serwisie pochodziło z urządzeń mobilnych, a teraz jest to już ponad połowa, to za parę lat… Podobny kierunek zmiany obserwujemy w sprzedaży przez telefony komórkowe. Mobile First, czy Twój serwis jest na to gotowy – pomożemy skutecznie wykorzystać rynkowe zmiany.

Reklama Radiowa – Kampanie Radiowe

Zależy Ci na zasięgu w całej Polsce, a może tylko lokalnym? Nie chcesz wydawać dużo na przygotowania materiału do emisji, chcesz szybko rozpocząć kampanię, a może przewidujesz częste zmiany materiału zależne od zmieniającej się sytuacji. Radio będzie do tego idealne.

Reklama Zewnętrzna

Chcesz prowadzić działania w największych miastach, wszystkich, tylko wybranych, a może w konkretnych lokalizacjach, np. obok twoich sklepów. Zależy ci na szybkim dotarciu z informacją, pokazaniu marki i produktu, nośniki outdoor będą do tego najlepsze.

Reklama Prasowa

Chcesz dotrzeć do grupy docelowej, może profile konkretnych pism pasują do profilu Twoich konsumentów, a może chciałbyś coś im dać np. próbkę swojego produktu. Skontaktuj się z nami, zaplanujemy kampanię prasową.

Reklama Kinowa – Kampanie w Kinach

Zależy Ci na młodych odbiorcach. Chciałbyś, aby materiał reklamowy emitowany był w komfortowych warunkach, a może chciałbyś powiązać emisję reklamy z innymi działaniami w kinach, np. z promocją. Skontaktuj się z nami.

Wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z naszej strony. Polityka prywatności i plików cookies