fbpx

AIgnite Your Reach

  +48 22 487 83 01  ul. Roentgena 10A, 02-781 Warszawa

Customer Journey i Sales Funnel. Analiza modeli zarządzania klientami

Customer Journey i Sales Funnel. Analiza modeli zarządzania klientami

Zarządzanie relacjami z klientami jest kluczowym elementem każdej strategii biznesowej, mającym bezpośredni wpływ na wyniki firmy. W tym kontekście dwa modele:

 • Sales Funnel,
 • oraz  Customer Journey,

są nieocenionymi narzędziami, które wspomagają procesy w firmach. Sales Funnel koncentruje się na procesie konwersji potencjalnych klientów w rzeczywistych nabywców, prowadząc ich przez kolejne etapy lejka sprzedażowego – od świadomości marki, aż do finalizacji zakupu.

Customer Journey pozwala na szczegółowe zrozumienie ścieżki, jaką klient przechodzi od pierwszego kontaktu z marką aż po lojalność po zakupie, obejmując wszystkie punkty kontaktu i interakcje. Oba modele są kluczowe dla optymalizacji kampanii marketingowych i zwiększenia efektywności działań sprzedażowych.

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie podobieństw i różnic między Customer Journey a Sales Funnel oraz przedstawienie ich praktycznych zastosowań w marketingu i sprzedaży.

Definicje i podstawy

Sales Funnel (Lejek Sprzedażowy)

Sales Funnel, również znany jako lejek marketingowy (marketing funnel), lub lejek sprzedaży (purchase funnel) to liniowy model, który prowadzi potencjalnych klientów przez określone etapy aż do finalizacji zakupu. Model ten jest szczególnie przydatny do zrozumienia, jak skutecznie przekształcać zainteresowanie w konkretne działania, koncentrując się na procesie konwersji. Reprezentuje on teoretyczną ścieżkę, jaką przechodzi klient od początkowej świadomości o produkcie lub usłudze do dokonania zakupu.

Zazwyczaj kluczowe etapy lejka sprzedażowego obejmują:

 1. Świadomość (Awareness): Klient uświadamia sobie istnienie produktu/usługi lub marki.
 2. Zainteresowanie (Interest): Klient wyraża zainteresowanie, szukając więcej informacji.
 3. Rozważanie (Consideration): Klient ocenia różne opcje i porównuje je.
 4. Intencja (Intent): Klient formułuje zamiar lub chęć zakupu.
 5. Ocena (Evaluation): Klient przeprowadza dalsze badania i ocenia ostateczne opcje.
 6. Zakup (Purchase): Klient podejmuje decyzję o zakupie.

Lejek sprzedażowy to model skoncentrowany na firmie, którego celem jest prowadzenie potencjalnych klientów liniowo przez proces w kierunku zakupu. Kładzie on nacisk na taktyki marketingowe i punkty kontaktu kontrolowane przez firmę na każdym etapie, aby przenieść klientów do kolejnego kroku.

Automatyzacja marketingu i analityka danych odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu lejkiem sprzedażowym, umożliwiając monitorowanie i optymalizację działań na każdym etapie.

Customer Journey (Ścieżka Klienta)

Customer Journey, jest bardziej holistycznym i skoncentrowanym na kliencie modelem, który obejmuje całe doświadczenie klienta z marką, od początkowej świadomości aż po interakcje po zakupie i potencjalne powtórne zakupy. Często ma on nieliniowy i cykliczny charakter, odzwierciedlając złożoną rzeczywistość zachowań klientów i procesów podejmowania decyzji. Zrozumienie Customer Journey pozwala firmom na identyfikację kluczowych momentów – punktów styku, które wpływają na decyzje zakupowe i lojalność klientów.

Kluczowe aspekty ścieżki klienta obejmują:

 1. Wiele punktów kontaktu (touchpoints) w różnych kanałach (online, offline, ludzkich).
 2. Wpływ czynników zewnętrznych, takich jak: recenzje, rekomendacje ustne, oferta konkurencji.
 3. Doświadczenia po zakupie, takie jak: obsługa klienta, użytkowanie produktu, rekomendowanie marki innym konsumentom.
 4. Potencjał powtórnych zakupów lub rezygnacji.

Przykłady punktów kontaktu mogą obejmować reklamy online, wizyty na stronie internetowej, interakcje w mediach społecznościowych, rozmowy z przedstawicielami obsługi klienta, a także doświadczenia z samym produktem. Każdy z tych punktów może wpłynąć na to, jak klient postrzega markę i podejmuje decyzje zakupowe.

Customer Journey ma na celu zrozumienie perspektywy klienta, jego motywacji i trudności (pain points) na każdym etapie interakcji z marką. Te informacje mogą pomóc w optymalizacji ogólnego doświadczenia klienta.

Zarówno Customer Journey, jak i Sales Funnel, dostarczają cennych narzędzi do analizy i optymalizacji działań marketingowych oraz sprzedażowych. Zrozumienie tych modeli i umiejętne ich zastosowanie może znacznie zwiększyć efektywność działań marketingowych, prowadząc do lepszych wyników biznesowych.

Podobieństwa między modelami Customer Journey i Sales Funnel

Zarządzanie klientami

Oba modele, Customer Journey i Sales Funnel, koncentrują się na zarządzaniu relacjami z klientami, choć robią to w różny sposób. Kluczowym elementem obu modeli jest zrozumienie potrzeb i zachowań klientów, co pozwala na bardziej efektywne angażowanie w interakcje z marką. Customer Journey analizuje całościowe doświadczenie klienta, natomiast Sales Funnel skupia się bardziej na procesie sprzedaży.

Zarówno Customer Journey, jak i Sales Funnel są nieocenionymi narzędziami do analizy i planowania działań marketingowych oraz sprzedażowych. Customer Journey pozwala firmom zidentyfikować kluczowe punkty kontaktu, które wpływają na decyzje zakupowe, natomiast Sales Funnel koncentruje się na konwersji potencjalnych na rzeczywistych klientów. Oba modele dostarczają danych, które są podstawą do podejmowania strategicznych decyzji marketingowych.

Celem zastosowania zarówno Customer Journey, jak i Sales Funnel jest poprawa wyników biznesowych. Poprzez lepsze zrozumienie klientów i skuteczniejsze zarządzanie procesem sprzedaży, firmy mogą zwiększać swoje przychody i budować długotrwałe relacje z klientami. Optymalizacja tych procesów prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów, co z kolei przekłada się na lojalność i rekomendacje.

Optymalizacja kampanii marketingowych

Wykorzystanie danych z obu modeli, Customer Journey i Sales Funnel, pozwala na lepszą segmentację rynku. Dzięki szczegółowej analizie ścieżki klienta oraz etapów lejka sprzedażowego, firmy mogą precyzyjnie określić, jakie grupy klientów mają największy potencjał zakupowy. To z kolei umożliwia tworzenie bardziej ukierunkowanych i efektywnych kampanii marketingowych.

Personalizacja komunikacji marketingowej jest kolejnym obszarem, w którym oba modele mają duże znaczenie. Customer Journey dostarcza informacji o preferencjach i zachowaniach klientów na różnych etapach ich podróży, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych treści. Sales Funnel, z kolei, umożliwia dostosowanie komunikacji do specyficznych potrzeb klientów na poszczególnych etapach procesu sprzedaży.

Monitorowanie i poprawa efektywności działań reklamowych jest kluczowym aspektem zarówno Customer Journey, jak i Sales Funnel. Dzięki regularnemu analizowaniu danych z tych modeli, firmy mogą na bieżąco optymalizować swoje kampanie, dostosowując strategie do zmieniających się potrzeb i zachowań klientów. To pozwala na maksymalizację zwrotu z inwestycji w marketing i sprzedaż.

Zarówno Customer Journey, jak i Sales Funnel, dostarczają cennych informacji, które mogą być wykorzystane do poprawy wyników kampanii marketingowych. Analiza tych danych umożliwia lepsze zrozumienie skuteczności różnych kanałów marketingowych oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Różnice między modelami Customer Journey i Sales Funnel

Zakres i perspektywa

Customer Journey to holistyczne podejście, które obejmuje wszystkie punkty kontaktu i interakcje klienta z marką. Zaczynając od momentu, gdy klient po raz pierwszy usłyszy o marce, aż po jego doświadczenia po zakupie, Customer Journey uwzględnia każdy krok i interakcję, które wpływają na postrzeganie marki przez klienta. To podejście pozwala firmom na głębokie zrozumienie całkowitego doświadczenia klienta.

Z kolei Sales Funnel jest bardziej liniowym, jednokierunkowym modelem, który koncentruje się na procesie sprzedaży. Sales Funnel prowadzi potencjalnych klientów przez kolejne etapy od znajomości marki po finalny zakup. Model ten jest zorientowany na skuteczne przeprowadzenie klienta przez każdy etap sprzedaży, koncentrując się głównie na konwersji i zamknięciu sprzedaży.

Cele Customer Journey i Sales Funnel

Customer Journey ma na celu zrozumienie i optymalizację wszystkich doświadczeń klienta, aby poprawić jego satysfakcję i lojalność. Skupiając się na całkowitym doświadczeniu klienta, firmy mogą identyfikować obszary wymagające poprawy i wdrażać strategie, które zwiększają zadowolenie klienta, co z kolei prowadzi do długoterminowej lojalności.

Sales Funnel, natomiast, koncentruje się na maksymalizacji efektywności procesu sprzedaży i zwiększeniu liczby konwersji. Celem Sales Funnel jest przekształcenie jak największej liczby potencjalnych klientów w rzeczywistych nabywców poprzez skuteczne zarządzanie każdym etapem lejka sprzedażowego.

Kluczowe różnice Customer Journey i Sales Funnel

Chociaż oba modele mają na celu zrozumienie i optymalizację procesu, w którym klient podejmuje decyzje zakupowe, kluczowe różnice to:

 1. Lejek sprzedażowy jest liniowy i bardziej kontrolowany przez firmę, podczas gdy ścieżka klienta jest nieliniowa i sterowana przez klienta.
 2. Lejek sprzedażowy koncentruje się głównie na etapach przed-zakupowych, podczas gdy ścieżka klienta obejmuje cały cykl życia klienta.
 3. Lejek sprzedażowy jest uproszczonym modelem, podczas gdy ścieżka klienta uwzględnia złożone czynniki rzeczywiste i punkty styku (touchpoints).

Są to jednak koncepcje komplementarne. Skuteczna strategia marketingowa, aby zapewnić spójne i spersonalizowane doświadczenie na każdym etapie, powinna wykorzystywać koncepcję lejka sprzedażowego, jednocześnie dostosowując się do wniosków płynących ze ścieżki klienta.

Zastosowanie w praktyce

Customer Journey w praktyce

Mapowanie ścieżki klienta jest pierwszym krokiem do zrozumienia i optymalizacji jego doświadczeń. Proces ten polega na identyfikacji wszystkich punktów styku, które klient ma z marką, od momentu pierwszej interakcji aż po etapy po zakupie. Mapowanie ścieżki pozwala na zobrazowanie podróży klienta, co ułatwia zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań na każdym etapie.

Identyfikacja kluczowych punktów kontaktu jest niezbędna, aby móc skutecznie zarządzać doświadczeniem klienta. Punkty kontaktu mogą obejmować różne kanały, takie jak strona internetowa, media społecznościowe, e-mail marketing, obsługę klienta, czy fizyczne sklepy. Zrozumienie, które z tych punktów mają największy wpływ na decyzje zakupowe, pozwala firmom skupić się na poprawie właśnie tych obszarów.

Strategie poprawy doświadczeń klientów mogą obejmować personalizację komunikacji, skrócenie czasu reakcji obsługi klienta, czy tworzenie programów lojalnościowych. Firmy mogą również korzystać z technologii, takich jak narzędzia analityczne i systemy CRM, aby monitorować i analizować zachowania klientów, co pozwala na ciągłe doskonalenie ich doświadczeń.

Sales Funnel w praktyce

Top of the Funnel. Tworzenie i zarządzanie lejkiem sprzedażowym to proces, który zaczyna się od budowania świadomości marki. Aby skutecznie zarządzać lejkiem, firmy muszą zidentyfikować kanały, które generują świadomość marki, takie jak kampanie reklamowe (np. TV, radio, OOH), content marketing (np. blogs, social media), czy wydarzenia branżowe.

Na tym etapie celem jest budowa znajomości wśród potencjalnych klientów i „wprowadzenie” ich do lejka sprzedażowego.

Middle of the Funnel. Na etapie pośrednim nacisk przesuwa się na „ocieplanie” leadów poprzez:

 1. Segmentację na podstawie demografii, zachowań i zainteresowań.
 2. Wysyłanie ukierunkowanych komunikatów marketingowych do odpowiednich segmentów.
 3. Remarketing w celu ponownego zaangażowania leadów nieaktywnych.
 4. Oferowanie „lead magnetów” (e-booki, webinary) w celu sprawdzenie poziomu zainteresowania.
 5. Działania przedstawicieli handlowych na odpowiednio wyselekcjonowanej grupie.

Proces „pielęgnacji” ma na celu przesunięcie potencjalnych klientów dalej w dół lejka, poprzez zaspokajanie ich potrzeb i budowę zaufania.

Konwersja (Bottom of the Funnel). Na dolnych etapach taktyki są ukierunkowane na przekształcanie zakwalifikowanych leadów w klientów. Działania te mogą obejmować:

 1. Darmowe okresy próbne lub demonstracje produktów w celu pokazania wartości.
 2. Specjalne oferty, rabaty lub pakiety.
 3. Bezpośrednie rozmowy sprzedażowe i spersonalizowane kontakty.
 4. Kampanie ukierunkowane na odzyskiwanie „porzuconych koszyków”.

Aby zmaksymalizować wartość klientów w czasie, konwersje mogą następnie prowadzić do strategii:

 • upsellingu,
 • cross-sellingu
 • i retencji klientów.

Ciągła Optymalizacja. Skuteczne zarządzanie lejkiem sprzedażowym wymaga ciągłego mierzenia i optymalizowania każdego etapu:

 1. Śledzenie kluczowych wskaźników (źródeł ruchu, współczynników konwersji, długości cyklu sprzedaży).
 2. Testowanie A/B komunikatów marketingowych, stron docelowych, ofert.
 3. Identyfikacja wąskich gardeł (bottlenecks) i punktów odpływu (dropoff points).
 4. Dostosowywanie strategii na podstawie danych.

Iteracyjny proces powoduje, że lejek sprzedażowy pozostaje zgodny z ewoluującymi potrzebami klientów umożliwiając zrównoważony rozwój.

Integracja modeli Customer Journey i Sales Funnel

Integracja Customer Journey i Sales Funnel może przynieść znaczne korzyści firmom, umożliwiając lepsze zrozumienie i zarządzanie całym procesem zakupowym. Customer Journey dostarcza kompleksowego obrazu doświadczeń klienta, podczas gdy Sales Funnel koncentruje się na optymalizacji procesu sprzedaży. Połączenie tych dwóch modeli pozwala na uzyskanie pełnego obrazu, który wspiera skuteczne działania marketingowe i sprzedażowe.

Przykłady synergii w kampaniach marketingowych i sprzedażowych obejmują lepszą personalizację ofert i komunikatów na podstawie danych z Customer Journey, a także bardziej precyzyjne targetowanie leadów dzięki analizie Sales Funnel. Na przykład, dane z Customer Journey mogą wskazać, które etapy są najważniejsze dla klienta, co pozwala na skupienie się na tych punktach w kampaniach reklamowych. Z kolei Sales Funnel może wskazać, gdzie w procesie sprzedaży najczęściej traceni są klienci, umożliwiając wprowadzenie konkretnych działań naprawczych.

Praktyczne wskazówki dla firm obejmują regularne mapowanie ścieżki klienta oraz analizę lejka sprzedażowego. Firmy powinny także zintegrować swoje systemy CRM i narzędzia analityczne, aby uzyskać pełny obraz interakcji klienta z marką. Kluczowe jest również ciągłe monitorowanie i optymalizowanie obu modeli, aby dostosować strategie do zmieniających się potrzeb i zachowań klientów.

Podsumowanie

Zrozumienie i efektywne zastosowanie zarówno Customer Journey, jak i Sales Funnel, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu relacjami z klientami. Customer Journey pozwala na szczegółową analizę wszystkich punktów kontaktu i interakcji klienta z marką, co jest niezbędne do poprawy doświadczeń klienta i budowania lojalności. Z kolei Sales Funnel skupia się na optymalizacji procesu sprzedaży, koncentrując się na zwiększaniu liczby konwersji i maksymalizacji efektywności sprzedaży.

Holistyczne podejście do zarządzania klientami, które łączy Customer Journey i Sales Funnel, pozwala firmom uzyskać pełniejszy obraz potrzeb i zachowań klientów. Integracja tych modeli umożliwia bardziej precyzyjne targetowanie, lepszą personalizację komunikacji marketingowej oraz skuteczniejsze zarządzanie procesem sprzedaży. To podejście nie tylko poprawia wyniki biznesowe, ale również zwiększa satysfakcję klientów, co prowadzi do długoterminowej lojalności. Każda firma jest unikalna, dlatego ważne jest dostosowywanie strategii do indywidualnych wymagań i ciągłe monitorowanie wyników. Eksperymentowanie z różnymi podejściami i narzędziami może prowadzić do odkrycia nowych możliwości optymalizacji i osiągania lepszych efektów.

WowMedia&Metrics logo

WowMedia&Metrics jest domem mediowym obsługującym firmy w zakresie mediów ATL i Digital, wykorzystując wiodące silniki AI i modelowanie Customer Journey.

Dołącz do #GenerationAI

Dane spółki

WowMedia&Metrics Sp. z o.o.

ul. Roentgena 10A
02-781 Warszawa

tel.: +48 22 487 83 01
office@wowmediametrics.com

KRS: 0000909894
REGON: 389400465
NIP/VAT: PL9512522396

© 2024 · WowMedia&Metrics · Wszystkie prawa zastrzeżone