fbpx

AIgnite Your Reach

  +48 22 487 83 01  ul. Roentgena 10A, 02-781 Warszawa

Aktualizacje i Nowości w Świecie AI: Rok 2023 – Przełom w Rozwoju Large Language Models (LLM)

llm, api, openai, gemini

Rok 2023 już na stałe wpisał się w historię rozwoju sztucznej inteligencji jako okres kluczowych innowacji i przełomów. W centrum uwagi znalazły się gigantyczne modele językowe Large Language Models (LLM), które zrewolucjonizowały sposób, w jaki interakcje człowiek-komputer są postrzegane i wykorzystywane. OpenAI, wspierane przez Microsoft, oraz Google, dwie czołowe firmy w branży technologicznej, zaprezentowały niesamowite możliwości i zastosowania AI, przekraczając dotychczasowe granice.

Ewolucja ChatGPT i Pojawienie się GPT-4

ChatGPT, który zyskał popularność już w listopadzie 2022 roku, w 2023 otrzymał szereg ważnych aktualizacji. Najważniejszą z nich był niewątpliwie model GPT-4, czwarta generacja opracowana przez OpenAI. Ten model przyniósł ze sobą nowy poziom zrozumienia i generowania języka, rozszerzając możliwości interakcji z użytkownikiem. Wprowadzenie Asystenta, funkcji wywoływania (function calling), Chaty GPT oraz GPT-4-Turbo jeszcze bardziej umocniło pozycję OpenAI jako lidera w dziedzinie technologii językowych.

Gemini – Nowy Wymiar AI od Google

Pod koniec roku Google zaskoczyło świat technologii, prezentując model AI – Gemini. To ambitny projekt, który rzuca wyzwanie dotychczasowym osiągnięciom firm takich jak OpenAI.

Co sprawia, że Gemini wyróżnia się na tle innych modeli?

Multimodalność: Gemini to model zdolny do przetwarzania i rozumienia danych z różnych źródeł – tekstu, audio, wideo i obrazów. To otwiera drzwi do bardziej złożonych i wszechstronnych zastosowań AI.

Wysoka Wydajność w Testach Benchmarkowych: Według prezentacji Google, Gemini osiąga najlepsze wyniki w 30 z 32 testów benchmarkowych, co świadczy o jego zaawansowanych możliwościach.

Zadania Logiczne i Matematyczne: Gemini wykazuje niezwykłą zdolność do rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych, a jego zdolności analizy ręcznego pisma i nieprecyzyjnych wykresów otwierają nowe perspektywy w interpretacji danych.

Dostępność w Różnych Wersjach: Gemini ma zostać udostępniony w wersjach Ultra, Pro i Nano, co umożliwi jego wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań – od potężnych centrów danych po urządzenia mobilne, nawet w trybie offline.

2023 w AI – Rok Inwestycji i Integracji

Świat sztucznej inteligencji jest pełen rewolucyjnych zmian i innowacji, które można dostrzec, analizując rozwój kilku platform integrujących różnorodne narzędzia i technologie AI. Od projektów komercyjnych po inicjatywy typu open-source rozwijane przez instytucje takie jak MIT, przestrzeń AI ewoluuje w niesamowitym tempie. Przyjrzyjmy się kilku platformom, które odgrywają istotną rolę w tym dynamicznym świecie.

Platforma Flowise AI (open source), umożliwia łatwe tworzenie aplikacji wykorzystujących Large Language Models (LLM) dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi typu drag-and-drop. Z kolei Voiceflow, jako zaawansowana platforma do projektowania agentów AI, oferuje narzędzia low-code, umożliwiając tworzenie chatbotów i interfejsów o różnej skali i złożoności. Natomiast platforma Replicate stanowi przykład miejsca, gdzie koncentrują się znaczące zasoby branży AI, oferując łatwy dostęp do modeli AI opracowanych przez różnych twórców. Wszystkie te platformy łączy wspólny cel – ułatwienie integracji, dostępności i uniwersalności modeli AI, co jest kluczowe dla ich popularyzacji i praktycznego wykorzystania.

Platforma Flowise AI

Flowise AI to innowacyjna platforma open source, która umożliwia tworzenie aplikacji wykorzystujących Large Language Models (LLM) z łatwością i bez potrzeby kodowania. Zapewnia ona użytkownikom przyjazny interfejs typu drag-and-drop, który jest dostępny zarówno dla użytkowników, jak i programistów, niezależnie od ich wiedzy z zakresu kodowania. Platforma została zaprojektowana z myślą o tworzeniu aplikacji do przetwarzania języka naturalnego.

Flowise AI pozwala na tworzenie dostosowanych przepływów pracy dla przetwarzania języka, bez konieczności posiadania rozległych umiejętności programistycznych. Użytkownicy i programiści mogą bezproblemowo integrować możliwości przetwarzania języka ze swoimi własnymi aplikacjami. Platforma umożliwia użytkownikom przesyłanie różnych rodzajów dokumentów i stron internetowych, które następnie mogą być przetwarzane i analizowane przy użyciu dostosowanych przepływów pracy stworzonych w Flowise AI.

Flowise AI oferuje również dodatkowe funkcje, które zwiększają jej możliwości. Jedną z nich jest filtr metadanych, który pozwala użytkownikom filtrować przesłane dokumenty i strony internetowe na podstawie metadanych i przestrzeni nazw. Drugą ważną funkcją Flowise AI jest możliwość tworzenia agentów konwersacyjnych. Użytkownicy mogą budować łańcuchy LLM, aby rozwijać bota konwersacyjnego, który może wchodzić w interakcję z użytkownikami i zapewniać inteligentne odpowiedzi​​.

Ponadto, Flowise AI oferuje przyjazne dla użytkownika podejście do tworzenia aplikacji AI, co jest szczególnie korzystne dla osób z mniejszym doświadczeniem technicznym. Dzięki zastosowaniu różnych komponentów, takich jak ładowanie PDF, osadzenia OpenAI, baza danych wektorów Pinecone, użytkownicy mogą budować własne ChatGPT na własnych dokumentach, ucząc się jednocześnie, jak to robić​​.

Platforma Flowise AI jest dostępna do pobrania i instalacji, oferując elastyczność w zakresie wdrożenia, zarówno dla lokalnego użytku, jak i w kontenerach Docker. Zapewnia również możliwość tworzenia własnych narzędzi i automatycznego ich wykorzystania przez agenta, co otwiera drzwi do tworzenia różnorodnych aplikacji opartych na AI​​.

Platforma Voiceflow AI

Voiceflow to zaawansowana platforma do projektowania agentów AI, umożliwiająca tworzenie chatbotów i interfejsów głosowych. Dzięki narzędziom typu low-code, platforma jest dostępna dla zespołów o różnej wielkości i umożliwia tworzenie agentów o dowolnej skali i złożoności.

Voiceflow wyróżnia się elastycznością, pozwalając na integrację z różnymi modelami i technologiami AI, oraz wspiera projektowanie współpracujące i skalowalne. Użytkownicy mogą tworzyć i udostępniać prototypy agentów, a także integrować agentów z aplikacjami zewnętrznymi przy użyciu API.

Platforma posiada także bazę wiedzy do szkolenia agentów oraz funkcje analityczne do monitorowania ich wydajności.

Platforma Replicate

Platforma Replicate, umożliwiająca łatwe korzystanie z modeli AI opracowanych przez różnych twórców, stała się symbolem tego, gdzie inwestowane były największe zasoby w 2023 roku. Możliwość korzystania, nawet prezentacja danych dotyczących terminów ostatnich aktualizacji modeli pokazują jak dynamicznie rozwija się sektor.

Warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe aspekty: dostępność, integrację i uniwersalność, czyli API. Firmy coraz częściej kładą nacisk na łatwość integracji modeli AI z różnymi systemami i aplikacjami, co ma kluczowe znaczenie dla ich popularyzacji i praktycznego wykorzystania.

„Następna Granica” w Rozwoju AI

Pytanie, które nasuwa się na koniec tego przełomowego roku brzmi: Czy 2024 przyniesie równie znaczące postępy? Choć przyszłość jest trudna do przewidzenia, jedno wydaje się pewne – AI już na stałe zmieniło oblicze technologii i nie przestaje zadziwiać. Możemy oczekiwać, że 2024 przyniesie kolejne innowacje i przełomy, które jeszcze bardziej zintegrują AI z codziennym życiem i pracą. Granice między człowiekiem a maszyną stają się coraz bardziej płynne, AI służy nie tylko jako narzędzie, ale staje się również partnerem, współtwórcą i inspiracją. Przed nami nowe wyzwania, ale i nieskończone możliwości. Co przyniesie „następna granica”? Tego dowiemy się wkrótce.

WowMedia&Metrics logo

WowMedia&Metrics jest domem mediowym obsługującym firmy w zakresie mediów ATL i Digital, wykorzystując wiodące silniki AI i modelowanie Customer Journey.

Dołącz do #GenerationAI

Dane spółki

WowMedia&Metrics Sp. z o.o.

ul. Roentgena 10A
02-781 Warszawa

tel.: +48 22 487 83 01
office@wowmediametrics.com

KRS: 0000909894
REGON: 389400465
NIP/VAT: PL9512522396

© 2024 · WowMedia&Metrics · Wszystkie prawa zastrzeżone