fbpx

AIgnite Your Reach

  +48 22 487 83 01  ul. Roentgena 10A, 02-781 Warszawa

Reklama radiowa – kampanie reklamowe w radiu

Spis treści

Reklama radiowa – kampanie reklamowe w radiu

Kampania marketingowa w tym medium ma swoje wady i zalety. Największą zaletą reklamy w radiu jest szybkie budowanie zasięgu. Radio daje możliwość prowadzenia kampanii ogólnopolskich, a także lokalnych. W porównaniu do telewizji kampania radiowa ma niższe koszty dotarcia, a produkcja spotu jest tańsza.

Radio jest jednak medium tła. Oddziałuje tylko za pomocą dźwięku. Słuchamy radia przy okazji wykonywania innych czynności. To przekłada się na niższą efektywność. Standardowy format dla kampanii radiowej to spot o długości 30 sekund. Czas największej słuchalności przypada w radiu na godziny poranne. Wahania słuchalności dla różnych miesięcy w roku nie są duże.

Największą zaletą reklamy w radiu jest szybkie budowanie zasięgu. Radio daje możliwość prowadzenia kampanii ogólnopolskich, a także lokalnych. W porównaniu do telewizji kampania radiowa ma niższe koszty dotarcia, a produkcja spotu jest tańsza.

Ile kosztuje kampania reklamowa w radiu?

Na koszt reklamy radiowej składają się koszty produkcji spotu oraz wynagrodzenie pobierane przez stacje radiowe.

Koszty produkcji spotu

Koszty te zależą od wielu czynników. Podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej mogą zależeć od zaangażowania znanej postaci jako lektora. Może być to aktor lub celebryta. Od tego, czy angażujemy jedną postać (głos) czy wiele. Jaki podkład muzyczny wybieramy. Trudno określić górny przedział takich kosztów. Jednak w odróżnieniu od telewizji koszty produkcji spotu reklamowego są zazwyczaj niskie. Wydatek związany z produkcją materiału do reklamy radiowej zaczyna się od kilku tysięcy polskich złotych.

Ceny emisji reklam w radiu

Ceny emisji reklam różnią się w zależności od tego, jak duża i popularna jest dana rozgłośnia. Mogą także zmieniać się w zależności od pory i dnia tygodnia. Zazwyczaj emisje są tańsze w weekendy, a najdroższe w dni robocze w godzinach porannych.

Największe marki na reklamę w radiu wydają miliony złotych rocznie. Podobnie, jak w przypadku produkcji trudno określić górny przedział tych wydatków.

Jak określić budżet dla kampanii w radiu

Przeciętna kampania trwa w tym medium około 2 tygodni. Warto, aby spot emitowany był na antenie od 3 do 5 razy dziennie. Dla grup aktywnych można ograniczyć emisję do dni roboczych. Dotyczy to kampanii w regionalnych i ogólnopolskich stacjach. Jednak sposób realizacji kampanii zależy od celów reklamodawców.

Na co zwrócić uwagę określając budżet na reklamę w Radiu:

  • sprawdzić dane dotyczące tego, ile na kampanie w stacjach radiowych przeznacza konkurencja,
  • przeanalizować, jakie osiąga efekty marketingowe po tych kampaniach,
  • sprawdzić jakie wskaźniki mediowe generuje reklama firm konkurencyjnych.

Agencja mediowa potrafi precyzyjnie oszacować wydatki w radiu dla firm z otoczenia Twojej konkurencji. Nasza agencja może zarekomendować dokładny poziom inwestycji w radio dla Twojej firmy. Możemy zająć się też planowaniem i zakupem mediów dla kampanii w regionalnych i ogólnopolskich stacjach radiowych.

Chcesz efektywnie realizować kampanie mediowe?

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości naszej agencji pod kątem planowania i zakupu mediów.

Zalety kampanii radiowej

Radio jest tańsze niż telewizja

W porównaniu do telewizji bariera wejścia do radia jest niższa. Przygotowanie spotu reklamowego do emisji w radiu to wydatek rzędu kilku, maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przeciętne kampanie dedykowane na rynki lokalne pochłaniają kwoty rzędu parudziesięciu tysięcy złotych. Na ogólnopolską kampanię w stacjach takich, jak RMF trzeba wydać kilkaset tysięcy złotych.

CPP w stacjach radiowych niższe niż w telewizyjnych

Koszty dotarcia w przypadku radia są niższe niż w kampanii telewizyjnej.

Reklama radiowa szybko buduje zasięg

Podobnie jak kampania telewizyjna, radio szybko buduje zasięg. Jest również medium masowym, a średnia dzienna słuchalność jest nawet większa niż średnia dzienna oglądalność telewizji.

Daje możliwość prowadzenia kampanii lokalnych.

Podobnie jak w przypadku reklamy zewnętrznej, kampanię radiową można przeprowadzić dla wybranej lokalizacji. Jest to duża zaleta, jeśli nasza usługa nie jest ogólnokrajowa. Lokalna kampania radiowa to doskonała forma promocji dla firm działających tylko na teranie np. jednego miasta.

Szybkie zlecenie kampanii.

Kolejną zaletą radia jest możliwość szybkiego pojawienia się na antenie. Zazwyczaj kampanie takie można zaplanować i zlecić nawet do kilku dni przed emisją. 

Duża elastyczność stacji

W czasie trwania kampanii reklamowej łatwo podmienić spot reklamowy. Jego produkcja, jak już zostało wspomniane, nie jest droga. Dzięki temu można dostosować przekaz reklamy do zmieniającej się sytuacji. W razie konieczności szybko reagować.

Krótkie bloki reklamowe

W porównaniu do TV bloki reklamowe w radiu są zazwyczaj krótsze. Słuchacze rzadziej przełączają stacje w czasie przerw reklamowych, raz ustawiona stacja zazwyczaj nie jest zmieniana.

Świadomość marki

Reklama radiowa ma pozytywny wpływ na budowanie świadomości marki oraz rozważanie zakupu.

Reklama radiowa – kampanie reklamowe w radiu

W porównaniu do TV bloki reklamowe w radiu są zazwyczaj krótsze. Słuchacze rzadziej przełączają stacje w czasie przerw reklamowych, raz ustawiona stacja zazwyczaj nie jest zmieniana. Reklama radiowa ma pozytywny wpływ na budowanie świadomości marki.

Wady reklamy radiowej

Medium tła

Radio jest medium, któremu poświęcamy nieco mniej uwagi. Medium, które gra w tle i towarzyszy słuchaczom przy wykonywaniu innych czynności. Osoby słuchające radia nie skupiają się na reklamach. Mimo tego, że słuchalność dzienna jest przeciętnie wyższa niż np. telewizji, reklama radiowa ma niższą zapamiętywalność.

Radio oddziałuje tylko za pomocą dźwięku

Ograniczona uwaga słuchacza, to główna wada radia. W przypadku kampanii w telewizji działamy przez obraz, ruch i dźwięk. W przypadku kampanii w radiu jedynie za pomocą dźwięku. Przekaz radiowy nie jest tak atrakcyjny, aby przejmować większą uwagę słuchaczy.

Trudno jest mierzyć efektywność kampanii radiowej

W szczególności powiązać poniesione wydatki z efektami marketingowymi. Trudno jest sprawdzić, ile osób usłyszało i zapamiętało reklamę, a później sięgnęło po reklamowany produkt.

Formaty spotów do emisji na antenie

Format standardowy – spot 30 sekund

W Polsce standardowy spot do kampanii w radiu ma długość 30 sekund. Standardowy spot to znaczy taki, dla którego podawane są ceny referencyjne emisji. Ceny te dotyczą zazwyczaj zakupów opartych o cennik pasm emisji.

Oferta zakupu oparta o cenę pasma emisji jest w Polsce ofertą dominującą.

Spoty 15 sekund i 10 sekund

Inne długości spotów mają swoje indeksy cenowe. To znaczy mnożniki, które musimy uwzględnić jeśli chcemy emitować spot innej długości. Zazwyczaj dla spotu o długości 15 sekund indeks ten wynosi 0,7, a dla 10 sekund mnożnik wynosi 0,55. Indeksy te mogą się różnić w zależności od stacji.

Sezonowość

Niewielkie wahania sezonowe słuchalności

Słuchalność radia w Polsce nie ma tak dużej sezonowości, jak np. oglądalność telewizji. 

Najwyższa słuchalność pasm porannych

Należy zwrócić uwagę na tzw. Prime Time radiowy. Czas najwyższej słuchalności przypada w Radiu, zupełnie odwrotnie niż w przypadku telewizji, są to godziny poranne. Czas najwyższej słuchalności w radiu to godziny od 07:00 do 09:30. W dużej mierze przypada on na czas dojazdów do pracy. Dlatego też, czas ten określa się często jako drive time.

Słuchalność radia – badania

W Polsce standardem są badania Radio Track. Są to badania typu Day AfterRecall uzupełniane danymi z panelu dzienniczkowego. Za ich zlecanie odpowiedzialny jest Komitet Badań Radiowych (KBR). Realizacją badań radiowych od wielu lat zajmuje się spółka Kantar Polska.

Badania realizowane są na próbie około 7000 osób w każdym miesiącu. Osoby badane są w wieku od 15 do 75 lat. Miasta, które mają powyżej 100’000 mieszkańców, są nadreprezentowane. Jest to jedno z największych, pod względem liczby badanych, powtarzalnych badań sondażowych na polskim rynku.

Chcesz efektywnie realizować kampanie mediowe?

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości naszej agencji pod kątem planowania i zakupu mediów.

FAQ

Czym charakteryzuje się reklama w radiu?

Reklama w radiu daje możliwość szybkiego budowania zasięgu, prowadzenia kampanii zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych, i jest tańsza w produkcji w porównaniu do telewizji.

Jakie są główne wady reklamy radiowej?

Radio jest medium tła, co oznacza, że oddziałuje tylko dźwiękiem i jest często słuchane podczas wykonywania innych czynności, co może obniżać efektywność

Ile kosztuje produkcja spotu reklamowego dla radia?

Koszty produkcji spotu reklamowego w radiu zaczynają się od kilku tysięcy złotych i zależą od czynników takich jak wybór lektora, ilość postaci, podkład muzyczny itp.

Jakie są ceny za emisję reklam w radiu?

Ceny emisji reklam zależą od popularności rozgłośni, dnia tygodnia i pory dnia, zazwyczaj są one tańsze w weekendy i droższe w dni robocze podczas godzin porannych.

Jak długo trwa przeciętna kampania radiowa?

Przeciętna kampania w radiu trwa około 2 tygodnie, a spoty reklamowe są zalecane do emisji od 3 do 5 razy dziennie.

Jakie są zalety kampanii radiowej w porównaniu z telewizyjną?

Radio jest tańsze, pozwala na szybsze zlecenie kampanii, ma krótsze bloki reklamowe i jest bardziej elastyczne w przypadku zmiany spotu podczas trwania kampanii.

Jakie są standardowe formaty spotów radiowych?

Standardowy format spotu w radiu to 30 sekund, ale są też formaty krótsze, jak 15 i 10 sekund.

Jakie są najlepsze godziny dla emisji reklam w radiu?

Najwyższa słuchalność w radiu przypada na godziny poranne, od 07:00 do 09:30, które są często określane jako drive time

Jakie badania służą do analizy słuchalności radia w Polsce?

Standardem w Polsce są badania Radio Track, które realizuje spółka Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych.

Słowniczek radiowy

Hasło Opis
AQH Audytorium średniego kwadransa. Średnia liczba kwadransów, w których dana   stacja (lub zestaw stacji) była słuchana podzielona przez całkowitą liczbę   kwadransów przypadającą na założony przedział czasowy
CPP (ang. Cost-Per-Point) koszt dotarcia do 1% grupy docelowej. Jest to koszt   kampanii podzielony przez GRP
Drive Time Czas związany z dojazdami i powrotami do i z pracy. Na poranny drive time   przypadają zazwyczaj godziny najwyższej słuchalności stacji radiowych.
GRP (ang. Gross Rating Point) jest to suma punktów ratingowych. Rating   określa procent dotarcia dla danego zdarzenia (x100), jeśli np. reklamę przed   danym programem usłyszało 9% grupy docelowej a 7% po programie, to GRP dla   tych zdarzeń wynosi 9+7=16
OTH (ang. Opportunity to Hear) częstotliwość, średnia liczba kontaktów z   danym komunikatem wśród osób, które usłyszały go co najmniej raz
Średni czas słuchania Średni czas słuchania stacji (lub zestawu stacji) przypadający na   przeciętnego słuchacza. Średni czas słuchania jest najczęściej liczony dla   doby.
Znajomość spontaniczna Znajomość stacji radiowych wśród osób, które wymieniły samodzielnie, bez   pomocy ankietera dane stacje
Znajomość wspomagana Znajomość stacji radiowych wśród osób, które zadeklarowały, że znają dane   stacje po przeczytaniu listy stacji przez ankietera
Zasięg dzienny To liczba osób, które słuchały stacji w przynajmniej jednym kwadransie, w   dniu poprzedzającym wywiad
Zasięg tygodniowy To liczba osób, które słuchały stacji w przynajmniej jednym kwadransie, w   ciągu 7 dni poprzedzających wywiad
Zasięg w kwadransach To liczba osób, która słuchała stacji w przynajmniej jednym z kwadransów
WowMedia&Metrics logo

Jesteśmy domem mediowym generacji AI.

Obsługujemy firmy w zakresie mediów ATL i Digital. Wykorzystujemy wiodące silniki AI i modelowanie Customer Journey. Prowadzimy skuteczną i efektywną komunikację reklamową.

Udostępnij:

WowMedia&Metrics logo

WowMedia&Metrics jest domem mediowym obsługującym firmy w zakresie mediów ATL i Digital, wykorzystując wiodące silniki AI i modelowanie Customer Journey.

Dołącz do #GenerationAI

Dane spółki

WowMedia&Metrics Sp. z o.o.

ul. Roentgena 10A
02-781 Warszawa

tel.: +48 22 487 83 01
office@wowmediametrics.com

KRS: 0000909894
REGON: 389400465
NIP/VAT: PL9512522396

© 2024 · WowMedia&Metrics · Wszystkie prawa zastrzeżone