Data driven results.

Digital

Content Marketing

Content Marketing | WowMedia&Metrics

Content marketing, czyli marketing treści. Od wielu już lat powielane jest hasło „Content is king”.

Tak, treść jest niezmiernie ważna. Ale czy wiesz komu, jak i gdzie ją zaprezentować, żeby przyniosła oczekiwane efekty dla Twojej firmy?

Patrzysz z podziwem i zazdrością na niebanalne projekty tworzone dla wielkich korporacji, które przyciągają uwagę i zdobywają nagrody oraz serca (a przede wszystkim portfele) konsumentów?

Marketing treści to nie tylko rozbudowane i szeroko omawiane projekty. A może w Twoim przypadku wcale takich nie potrzebujesz? Może sprawdzą się proste, ale systematyczne działania angażujące Twoich odbiorców dzięki wartościowej treści dystrybuowanej we właściwy sposób oraz promowanej wśród osób, które będą nią zainteresowane.

Chciałbyś sprawdzić, czy Twoje działania są optymalne. Czy treści, które tworzysz i zamieszczasz, pracują na Twoją korzyść  – zadzwoń lub napisz.

Przeprowadzimy audyt treści. Zrobimy analizę zwrotu z inwestycji.  Wskażemy, w jaki sposób wykorzystać i rozwinąć dodatkowy potencjał.

Tworzysz i ciągle rozwijasz swoje produkty, żeby lepiej spełniały oczekiwania odbiorców i im służyły. Ale czy równie dużą uwagę przywiązujesz do sposobu, w jaki dzielisz się z konsumentami wiedzą jak i po co to robisz?

Masz do przekazania bardzo dużo ciekawych informacji, ale czy będą równie ciekawe dla innych? Tworzysz bardzo wartościowe treści i zamieszczasz je na swojej stronie, ale prawie nikt ich nie czyta? Pochłania to dużo czasu i środków, które mógłbyś wykorzystać w inny sposób, więc jesteś coraz bardziej zniechęcony?

Analiza bieżącej sytuacji, tworzenie treści, ich dystrybucja i publikacja, promocja oraz ponowna analiza. To złożony z wielu etapów proces, który może przynieść pożądane efekty jeśli przyjmiesz i zrealizujesz właściwą strategię.

Content Marketing – Zalety i Zadania

Marketing treści – Content Marketing, to bardzo obszerne pojęcie. Może dotyczyć działań podejmowanych na własnej stronie www, ale również poza nią. Może obejmować treści publikowane w internecie, ale nie tylko.

Content Marketing to długofalowa strategia budowania relacji z odbiorcą. Polega ona na angażowaniu potencjalnych klientów poprzez dostarczanie w atrakcyjny sposób wartościowych i przydatnych informacji. Wszystko po to, aby wywołać emocje i przekonać do określonych działań (np. dokonania zakupu). Można też prowadzić działania krótkookresowe, powiązane np. z promocją.

Content Marketing ma wiele, czasem nieoczywistych zalet. Jedną z nich jest wsparcie działań SEO. Dzieje się tak poprzez zamieszczanie ciekawych, angażujących, ale i popularnych wśród internautów treści. Linki w treści publikowanej w serwisach zewnętrznych poprawiają pozycję witryny w rankingu wyszukiwania.

Marketing treści sprawdza się przy budowie świadomości marki. Do tego właśnie celu wykorzystuje to narzędzie większość marketerów . Zwrócenie uwagi konsumenta, zainteresowanie go, poinformowanie o istnieniu Twojej marki, stworzenie pozytywnego odbioru poprzez właściwe tło, otoczenie przekazu oraz wywołanie potrzeby zakupu produktu, bądź usługi. To wszystko niełatwe zadania, zwłaszcza kiedy uświadomimy sobie, jak wiele informacji walczy o uwagę każdego konsumenta.

Atakowany nachalnymi treściami reklamowymi konsument zaczyna ignorować przekazy. Odpowiedzią w takiej sytuacji może być Content Marketing. Działa on poprzez tworzenie u konsumenta pozytywnych emocji, za sprawą subtelnej komunikacji.

Budowa wizerunku marki to jedno z ważniejszych zadań Content Marketingu. Bardzo ważną rolę marketing treści odgrywa przy realizacji celu, jakim jest budowa pozycji eksperta.

W porównaniu z większością działań marketingowych właśnie dzielenie się wiedzą, bycie kompetentnym doradcą, ekspertem w danej dziedzinie wpływa na lepsze postrzeganie marki przez konsumentów.

Content Marketing ma również sprzedawać. Poprzez budowanie długofalowych relacji z konsumentem, pozyskiwanie jego zaufania oraz lojalności sprawiamy, że chce od nas kupić produkt, bądź skorzystać z usługi. Pośrednim działaniem sprzedażowym jest np. generowanie leadów.

Content Marketing vs. Paid Search&Display

W przeciwieństwie do kampanii Paid Search, czy Display nie zawsze powinniśmy oczekiwać natychmiastowych efektów. Content Marketing opiera się na długofalowym budowaniu relacji z konsumentem. W centrum uwagi stawia jego potrzeby, marka schodzi na drugi plan. Rezultaty działań przychodzą z czasem.

Komunikacja nie powinna być natarczywa. Powinna raczej towarzyszyć w budowaniu emocji np. kiedy tworzymy społeczność wokół marki.

Można to robić, pokazując twarz marki w postaci ambasadora, poprzez kampanie CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), czy działania RTM (ang. Real Time Marketing) – reakcja marketingowa na bieżące wydarzenia, w czasie rzeczywistym.

Content Marketing – Outbound Marketing vs. Inbound Marketing

Strategia marketingowa koncentrująca działania na poszukiwaniu klientów poprzez bezpośrednie zachęcanie ich do zakupu to Outbound Marketing. Do działań takich należą kampanie w mediach tradycyjnych (Prasa, Radio, TV), jak również standardowe kampanie w Internecie oparte np. o formaty Display lub Video.

Content Marketing jest elementem Inbound Marketingu. Strategia ta polega na takim prowadzeniu działań, żeby konsument mógł samodzielnie odnaleźć nadawcę danego przekazu reklamowego.

Zmieniła się relacja marka-konsument. Ten drugi przestał być bierny i sam wyszukuje informacji. Treści, których potrzebuje, szuka w dogodnym dla siebie czasie.

Konsumenci są coraz bardziej aktywni w sieci. Poświęcają coraz więcej czasu na poszukiwanie treści, które niosą jakąś wartość, inspirują, edukują, angażują emocjonalnie, pobudzają do działania.

Tworzy to dwustronny model komunikacji. Z jednej strony konsument, który musi wyrazić zgodę na przekaz reklamowy, np. subskrybując newsletter, czy też wyszukując konkretne produkty lub informacje za pomocą wyszukiwarek internetowych.

Z drugiej strony marketer, który zwiększa prawdopodobieństwo, że jego komunikat kierowany jest do właściwych osób. To znaczy osób zainteresowanych jego marką lub usługą. Dzięki takim działaniom może też uzyskać więcej informacje o potencjalnym kliencie.

W strategii Inbound Marketingu, w tym również Content Marketingu, pożądanym efektem jest nakłonienie odbiorców do stania się naturalnymi ambasadorami marki. To znaczy do dobrowolnego i samodzielnego wytworzenia i przekazywania treści marketingowych innym osobom.

Treści tworzone przez użytkowników o naszej marce tzw. UGC (ang. User Generated Content) to wymarzone aktywności świadczące o zaangażowaniu, jakie udało nam się zbudować.

Content Marketing – Etapy Tworzenia Strategii

I. Ocena bieżącej sytuacji

Budując strategię Content Marketingu na początku trzeba zająć się analizą sytuacji, w jakiej się znajdujesz obecnie. Zweryfikować, w jakim punkcie jest marka/ firma. Jakie działania były prowadzone do tej pory, jakie prowadzone są teraz. Co robi konkurencja? Jakie masz priorytety i możliwości. Czym dysponujesz (narzędzia, materiały, kanały).

II. Określenie celów

Kolejnym etapem jest zdefiniowanie celów prowadzenia działań i KPI, czyli co chcesz osiągnąć. Czy zależy Ci na budowaniu świadomości marki, pozyskaniu leadów, budowie pozycji eksperta, a może pozyskaniu lojalnych klientów? Ich sprecyzowanie wpłynie na rodzaj prowadzonych działań, model rozliczeń i pomiar efektywności.

Jeśli np. celem jest budowa świadomości marki, wówczas kluczowym aspektem będzie zasięg (reach), częstotliwość komunikacji (frequency), widoczność (viewability). Modelem rozliczeń w działaniach online będzie CPM/FF, a wskaźnikiem liczba osób, do których dotarliśmy (UU), czy liczba kont w mediach społecznościowych.

III. Buyer persona

Na dobór kanałów, narzędzi, styl i język komunikacji ma wpływ to, do kogo chcemy dotrzeć z naszą komunikacją. Targetowanie w content marketingu polega, na określeniu kim jest nasz potencjalny konsument (ang.  buyer persona). Na tym etapie tworzymy cechy realnego nabywcy pogłębione o dodatkowe analizy. Rozbudowany obraz użytkownika stworzymy w oparciu o dane demograficzne, dane behawioralne, dane z kampanii, zachowanie na serwisach, dane transakcyjne oraz lookalike modeling.

Kluczowe przy tworzeniu efektywnej komunikacji jest zrozumienie intencji zakupowych buyer persony. Pomocna w tym będzie analiza jej procesów zakupowych. Określenie miejsc, w których szuka informacji i znalezienie punktów styku dla naszej komunikacji.

IV. Taktyka działania

Taktyka działania oraz dobór kanałów dystrybucji treści to następny etap tworzenia strategii content marketingu. Plan powinien uwzględniać harmonogram czasowy poszczególnych publikacji, kanały dystrybucji treści oraz narzędzia, jakie posłużą do stworzenia i dystrybucji treści. Warto pamiętać o odpowiedniej promocji treści, bo komunikacja oparta wyłącznie o media własne (ang. Owned) nie dostarczy nam ilościowego i jakościowego ruchu do spełnienia zakładanych celów.

V. Tworzenie treści

Oczywiście nie możemy zapomnieć o odpowiednim opracowaniu treści i dostosowaniu formy do poszczególnych buyer person oraz kanałów dystrybucji. Obecnie popularne są materiały video oraz infografika, rośnie wykorzystanie podcastów oraz live video. Jednak dobierając narzędzia i miejsce dystrybucji należy pamiętać o zasobach i budżecie, jakim dysponujemy.

VI. Realizacja i Analiza

Realizacja zaplanowanych działań to kluczowy etap, w którym na bieżąco musisz weryfikować, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Ale jeśli tak nie jest dostosować wprowadzane zmiany, tak aby były spójne z resztą kampanii.  Analiza kampanii po jej zakończeniu pomoże Ci przygotować się do kolejnej kampanii.

Content Marketing – Dobrze wiedzieć

Tworząc strategię działań marketingu treści, myślimy również o poszczególnych etapach ścieżki zakupowej (ang. customer journey), czyli drogi, jaką odbywa klient od powstania potrzeby zakupowej do samego zakupu, a nawet dalej – retencji (utrzymanie klienta). Narzędzia content marketingu mogą być obecne na wszystkich etapach, od budowy świadomości marki, czyli na początku podróży, aż do ostatnich faz – dokonanie zakupu, pozyskanie lojalnego klienta, a nawet dobrowolnego ambasadora marki.

Musimy pamiętać o stosowaniu personalizacji w naszej komunikacji na każdym etapie ścieżki zakupowej. Staje się ona coraz bardziej osobista.

Pamiętaj z kim rozmawiasz i odpowiednio się z nim komunikuj. Ważne jest „wejście w buty” naszego klienta i dobór odpowiedniego języka komunikacji. Unikaj stereotypów. Mów językiem korzyści. Zweryfikuj kim jest buyer persona w działaniach B2C, a kto będzie nią w działaniach B2B – kto inny użytkuje, a kto inny jest nabywcą. Jak i z kim powinieneś prowadzić dialog?

Słowniczek

CPM – (ang./łacina Cost per Mille) koszt tysiąca odsłon na stronie. Łacińskie słowo “mille” oznacza 1000.

Earned Media – media pozyskane, publikacje lub wzmianki pozyskane w inny sposób niż w zamian za wynagrodzenie

FF – (ang. Flat Fee) model rozliczeniowy, który polega na określeniu stałej stawki za świadczenie marketingowe

Frequency – częstotliwość, średnia liczba kontaktów z danym komunikatem, wśród osób, które zobaczyły go co najmniej jeden raz

Inbound Marketing – marketing przychodzący, polega na budowaniu wartościowych treści, które odpowiadają na zapotrzebowanie odbiorców

Outbound Marketing – marketing wychodzący, w odróżnieniu od Inbound Marketingu polega na wysyłaniu przekazów do odbiorców

Owend Media – media własne, to znaczy tworzone i kontrolowane przez reklamodawcę. Będą to media typu, strona www, blog, kanały w social mediach

Paid Media – reklamy, komunikaty i wzmianki pozyskane w zamian za określone wynagrodzenie

Reach – zasięg, liczba osób, która co najmniej raz zetknęła się z komunikatem

SEO – (ang. Search Engine Optimization) działania i techniki polegające na optymalizacji strony i jej treści, a także działania podejmowane poza stroną (takie jak linkowanie i promocja) mające na celu podniesienie jej pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania

UU – (ang. Unique User) unikalny użytkownik, to znaczy użytkownik niezduplikowany, odnosi się do liczby pojedynczych osób

Viewability – parametr określający jaka część reklamy miała szanse zostać zobaczona przez użytkowników

Udostępnij:

pozostałe usługi

Planowanie i Zakup Mediów

Interesuje cię jak dotrzeć do grupy docelowej, zrobić to w odpowiednim miejscu i czasie, przy zachowaniu odpowiednich kosztów. Zwróć się do nas, zaplanujemy i kupimy media dla Twojej firmy.

Tworzenie Stron Internetowych

Nie masz jeszcze strony, a może chciałbyś odświeżyć obecną. Przygotujemy dla Ciebie projekt strony, a później stworzymy serwis odpowiednio dostosowany do aktualnych wymogów wyszukiwarek.

Analityka Internetowa

Nie wiesz ilu użytkowników ma Twój serwis www. Nie jesteś pewien, czy dane, które pokazuje Analytics, są właściwe. Masz problem z implementacją skryptów i tagów zliczających.

Paid Search – Reklama w Sieci Wyszukiwania

Masz już swój serwis internetowy, potrzebujesz szybko pozyskać jakościowy ruch, a może prowadzisz kampanie płatne w sieciach wyszukiwania. Uruchomimy Twoje kampanie w Google Ads lub je zoptymalizujemy — zleć nam ich prowadzenie.

Organic Search

Jakie czynniki decydują o pozycji serwisu na stronie z wynikami wyszukiwania, co Google uwzględnia w algorytmie? Co zrobić, aby pojawiać się wyżej?

Social Media Marketing

Social Media to nie tylko Facebook! Nie wiesz, które platformy będą dla Ciebie optymalne? Chcesz budować ruch organiczny w sieciach społecznościowych, a może zależy ci na szybkiej budowie zasięgu —  zleć nam prowadzenie kampanii.

Influencer Marketing

Kogo wybrać nano, mikro, a może makro influencerów — celebrytów. Jaką formę ma przybrać współpraca z influencerem, czy ma być to lokowanie produktu, recenzja, konkurs czy akcja specjalna? Jak mierzyć rezultaty działań.

Reklama Displayowa – Kampanie typu Display

Banner, Half Page a może Rectangle, jakie formaty powinny znaleźć się w media planie. Jak Adblocki wpłyną na skuteczność kampanii. W jakich sieciach reklamowych wyświetlać reklamę, czy korzystać z remarketingu. Zwróć się do nas – znajdziemy skuteczne rozwiązanie.

Reklama Video – Kampanie Video

Chciałbyś zaplanować kampanię video ale nie jesteś pewien, z którego dostawcy usług skorzystać? Czy wykupić wyświetlenia bezpośrednio od serwisu internetowego, serwisu VOD, w sieci reklamowej, a może w sieci społecznościowej?

E-mail Marketing

Jaką bazę wybrać do jakiej grupy. Co skłania użytkowników do otwarcia maila, jak je projektować, jak są czytane i co zrobić, żeby nie trafiały do spamu. W jakim modelu rozliczyć kampanię. Jak mierzyć i porównywać efekty działań – zwróć się do nas.

Mobile Marketing

Jeśli parę lat temu, 20% ruchu na Twoim serwisie pochodziło z urządzeń mobilnych, a teraz jest to już ponad połowa, to za parę lat… Podobny kierunek zmiany obserwujemy w sprzedaży przez telefony komórkowe. Mobile First, czy Twój serwis jest na to gotowy – pomożemy skutecznie wykorzystać rynkowe zmiany.

Reklama Telewizyjna – Kampanie TV

Masz masowych odbiorców, chciałbyś przeprowadzić kampanię w telewizji ogólnopolskiej. Takie kampanie szybko budują zasięg i wiarygodność marki, nie tylko w grupach konsumentów, ale również wśród Twoich partnerów biznesowych. Dobierzemy odpowiednie stacje, czas emisji i optymalną formę zakupu.

Reklama Radiowa – Kampanie Radiowe

Zależy Ci na zasięgu w całej Polsce, a może tylko lokalnym? Nie chcesz wydawać dużo na przygotowania materiału do emisji, chcesz szybko rozpocząć kampanię, a może przewidujesz częste zmiany materiału zależne od zmieniającej się sytuacji. Radio będzie do tego idealne.

Reklama Zewnętrzna – Kampanie OOH

Chcesz prowadzić działania w największych miastach, wszystkich, tylko wybranych, a może w konkretnych lokalizacjach, np. obok twoich sklepów. Zależy ci na szybkim dotarciu z informacją, pokazaniu marki i produktu, nośniki outdoor będą do tego najlepsze.

Reklama Prasowa – Kampanie Prasowe

Chcesz dotrzeć do grupy docelowej, może profile konkretnych pism pasują do profilu Twoich konsumentów, a może chciałbyś coś im dać np. próbkę swojego produktu. Skontaktuj się z nami, zaplanujemy kampanię prasową.

Reklama Kinowa – Kampanie w Kinach

Zależy Ci na młodych odbiorcach. Chciałbyś, aby materiał reklamowy emitowany był w komfortowych warunkach, a może chciałbyś powiązać emisję reklamy z innymi działaniami w kinach, np. z promocją. Skontaktuj się z nami.

Wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystania z naszej strony. Polityka prywatności i plików cookies