AIgnite Your Reach

  +48 22 487 83 01  ul. Roentgena 10A, 02-781 Warszawa

Reklama wideo – kampanie reklamowe wideo w Internecie

Spis treści

Planowanie i zakup mediów

Chciałbyś zaplanować kampanię wideo ale nie jesteś pewien, z którego dostawcy usług skorzystać? Czy wykupić wyświetlenia bezpośrednio od serwisu internetowego, serwisu VOD, w sieci reklamowej, a może w sieci społecznościowej, ale której? Jak ustawić zliczanie konwersji, które skrypty i w jaki sposób implementować na stronie?

A może prowadzisz już kampanie wideo i chciałbyś sprawdzić, czy ustawienia i koszty są optymalne?

Zadzwoń lub napisz i umów się z nami na darmowe konsultacje.

Co to jest reklama wideo?

Reklama wideo to forma, która polega na wykorzystaniu filmu lub animacji do promocji produktów lub usług. Reklama tego typu może być umieszczona na stronach internetowych, portalach społecznościowych lub w aplikacjach.

Wideo marketing staje się coraz bardziej popularny. To najszybciej rozwijający się trend w digital marketingu. Dzieje się tak głównie za sprawą wzrostu dostępności dobrej jakości contentu wideo. W dużej mierze jest to content tworzony przez samych użytkowników (UGC – User Generated Content). Istotną rolę odgrywają tutaj twórcy na takich portalach społecznościowych jak YouTube, Facebook, Instagram czy TikTok. To właśnie dzięki twórcom, wideo staje się efektywnym sposobem na dotarcie do dużej liczby odbiorców.

Reklama wideo to forma, która polega na wykorzystaniu filmu lub animacji do promocji produktów lub usług. Reklama tego typu może być umieszczona na stronach internetowych, portalach społecznościowych lub w aplikacjach.

Ile kosztuje kampania reklamowa wideo

Podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej, na koszt kampanii wideo w Internecie składają się:

  • koszty produkcji filmu, czyli materiału do wyświetlania,
  • koszty wyświetleń reklam, czyli wynagrodzenie pobierane przez wydawców za wyświetlanie filmów.

Koszty produkcji filmu

Reklamy filmowe są jednymi z najdroższych rodzajów reklam. Podobnie jak w przypadku filmu przeznaczonego do TV koszty produkcji wideo zależą od wielu czynników. Jednym z nich może być udział znanej postaci. Koszty nagrania materiału wideo zależą również od miejsca kręcenia i jego specyfiki.

Zazwyczaj jednak budżety produkcji wideo są niższe niż te przeznaczane na spoty do emisji w TV. Można przyjąć, że koszty minimalne związane z produkcją profesjonalnego spotu wideo zaczynają się od parudziesięciu tysięcy złotych.

Koszty emisji reklam w Internecie

Podobnie jak w przypadku kampanii display czy reklamy w wyszukiwarce, nie ma budżetu minimalnego. Kampanię wideo na Youtube, czy  Facebooku można zlecić nawet za kilkaset złotych.

Tak jak w przypadku kampanii telewizyjnej, wskazane jest brać pod uwagę koszty produkcji materiału w stosunku do kosztów kampanii. Nie warto wydawać na film 20 tysięcy złotych, tylko po to, żeby na jego emisję przeznaczyć 100 złotych. Sytuacja, w której na produkcję przeznaczamy 20 tys., a na emisję 80 tys. jest bardziej rozsądna. Taka kampania może mieć nawet 1,6 mln pełnych obejrzeń filmu. W zależności od potencjału w grupie docelowej oraz naszych celów może trwać miesiąc, dwa lub kilka.

Jak określić budżet dla kampanii wideo

Jak już powiedzieliśmy, teoretycznie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o kwotę minimalną. W praktyce dobrze jest brać pod uwagę koszt produkcji filmu, tak aby całość wydatków była racjonalna. Ograniczeniem górnym poziomu wydatków może być wielkość grupy odbiorców, efektywna częstotliwość i poziom konsumpcji treści wideo w tej grupie.

Jeśli nasza grupa odbiorców liczy 2 mln osób, chcemy do nich dotrzeć nie więcej niż 4 razy (efektywna częstotliwość) i 80% osób z tej grupy ogląda treści wideo (konsumpcja), to przy założeniu kosztu obejrzenia (CPV) na poziomie 5 groszy mamy maksymalną inwestycję na poziomie 320 tys. złotych.

2 000 000 x 80% x 4 x 0,05 = 320 000

Oczywiście przyjmujemy tutaj pewne założenia, np. że cele kampanii koncentrują się na budowie znajomości i świadomości. Drugie założenie dotyczy efektywnej częstotliwości, zakładamy, że wystarczy, aby film został obejrzany 4 razy. Te założenia często przyjmuje się dosyć arbitralnie.

Jeśli natomiast chodzi o szacowane CPV i poziom konsumpcji treści wideo w grupie docelowej, to dom mediowy, taki jak nasz, może określić to dosyć precyzyjnie na podstawie innych kampanii reklamowych. To dlatego, że zajmujemy się planowaniem i zakupem mediów dla wielu klientów.

Chcesz efektywnie realizować kampanie mediowe?

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości naszej agencji pod kątem planowania i zakupu mediów.

Zalety reklamy wideo

Targetowanie

Podobnie jak w przypadku reklamy displayowej, największą zaletą kampanii wideo jest możliwość precyzyjnego targetowania. W porównaniu do TV wideo oferuje bardzo dokładne targetowanie odbiorców. W praktyce reklama wideo likwiduje największą wadę kampanii telewizyjnych, ich ograniczoną selektywność.

Kryteria targetowania zależą od platformy. Zazwyczaj należą do nich cechy demograficzne, takie jak płeć i wiek, lokalizacja, często z dokładnością nawet do paru kilometrów. Dodatkowo, w zależności od platformy, mogą być to różne cechy internautów, ich zainteresowania lub zwyczaje zakupowe.

Możemy również targetować odbiorców na podstawie interakcji z reklamą lub naszą stroną. Kierować kampanię do osób, które były na naszej stronie, do użytkowników, którzy dokonali lub nie zakupu w naszym sklepie internetowym.

Zaangażowanie

Wideo, podobnie jak reklama telewizyjna, jest bardziej angażujące niż inne formy reklamy. Dzięki czemu odbiorcy są bardziej skłonni zapamiętać przekaz reklamowy. Reklama wideo oddziałuje przez obraz, ruch i dźwięk. Pozwala na dokładną prezentację produktu lub usługi. Pokazanie oraz omówienie jego unikalnych cech. Dokładnie tak samo, jak reklama telewizyjna, oddziałuje na zmysł słuchu i wzroku powodując, że przekazywany komunikat zostaje na dłużej w świadomości.

Niskie koszty dotarcia

Jednostkowe koszty dotarcia dla reklam wideo stają się bardzo atrakcyjne. Są już teraz na tyle niskie, że można je porównywać z kosztami uzyskiwanymi w kampaniach telewizyjnych. Szczególnie w przypadku mało licznych i specyficznych grup odbiorców, koszty dotarcia do nich przez internet są znacznie niższe niż w przypadku kampanii reklamowych w telewizji.

Różnorodność formatów

W przypadku internetu już sama klasyfikacja wideo może być prowadzona z różnych perspektyw. Co więcej, długość filmu ma mniejsze znaczenie. Mamy zatem reklamy linearne i nielinearne. Te pierwsze odnoszą się do wyświetleń, które przerywają emisję materiału wydawcy. Formy nielinearne typu overlay wyświetlają się na materiale wydawcy.

Formaty wideo in-stream oraz out-stream. Reklamy in-stream odnoszą się do wyświetleń spotu w czasie emisji materiału nadawcy. Wśród nich można wyróżnić trzy typy: pre-roll, mid-roll oraz post-roll (na początku, w środku i na końcu). Reklamy out-stream to reklamy osadzone na stronie, zazwyczaj niepowiązane z treścią wideo nadawcy. Dalej możemy wyróżnić formaty in-banner, czyli emitowane z bannerem lub zamiast bannera reklamowego. Ponadto reklamy typu wideo in-feed, zamieszczane w tzw. feedzie portali społecznościowych, np. w contencie rekomendowanym do obejrzenia dla użytkownika.

Proporcje reklamy, to kolejna charakterystyka. W TV przyzwyczajeni jesteśmy do reklam o proporcjach przekątnych 16:9. W Internecie mogą to być dodatkowo 1:1, 4:5, 5:4 lub 9:16, ta ostatnia szczególnie istotna przy emisjach na telefony komórkowe.

Telewizja w ujęciu standardowym oferuje kilka długości spotów, z których najczęściej używane są spoty trwające 30, 15 i 10 sekund. Dodatkowo w TV nieco innymi prawami rządzi się sponsoring, spot 8 sekund. W przypadku kampanii wideo mamy do czynienia ze znacznie większą różnorodnością formatów.

Globalny zasięg

Działania reklamowe w internecie mogą dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców na całym świecie. Zlecanie kampanii w telewizji, czy reklamy w radiu wymaga nawiązania współpracy z odpowiednimi dla danego kraju biurami reklamy. Jeśli chcemy zlecić reklamę wideo w danym kraju, równie łatwo i przy pomocy tego samego panelu zlecimy ją w innym regionie.

Dane w czasie rzeczywistym

Powodzenie kampanii marketingowych zależy od danych, które pozwalają ocenić skuteczność różnych jej elementów i wymiarów. W przypadku reklamy wideo dane dostępne są w czasie rzeczywistym. Również w czasie rzeczywistym pozwalają optymalizować działania. Platformy wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego, aby prezentować reklamę użytkownikom, którzy potencjalnie są bardziej nią zainteresowani.

Największą zaletą kampanii wideo jest możliwość precyzyjnego targetowania. W porównaniu do TV wideo oferuje bardzo dokładne targetowanie odbiorców. Ponadto, wideo, podobnie jak reklama telewizyjna, jest bardziej angażujące niż inne formy reklamy.

Wady kampanii wideo

Pomijanie reklam

Materiały wideo są często pomijane przez odbiorców, ponieważ mogą być łatwo zamknięte. Wiele platform internetowych korzysta z algorytmów uczenia maszynowego, aby prezentować reklamy osobom, które potencjalnie mają większe szanse na ich obejrzenie. Pomimo to jednak wciąż istnieje duże ryzyko, że reklama zostanie pominięta.

Nieodpowiedni content

Marki zazwyczaj nie chcą się pojawiać obok treści wątpliwych lub nieodpowiednich. Dla marki obecność w nieodpowiednim contencie może oznaczać utratę wizerunku lub ciężko wypracowanej reputacji. W przypadku reklamy online trudno jest w 100% wyeliminować tego rodzaju sytuacje. Dotyczy to również materiałów wideo.

Produkcja materiału może być kosztowna

Inaczej niż w przypadku reklam tekstowych do wyświetlania np. na platformie Google Ads lub statycznych reklam graficznych, produkcja filmu może być kosztowna. Profesjonalna produkcja obejmuje wiele czasochłonnych elementów. Mogą należeć do nich: stworzenie scenariusza, plan i produkcja, koszty zatrudnienia aktorów, wynajem sprzętu, postprodukcja, prawa do muzyki, itp.

Formy zakupu wideo w Internecie

Najpopularniejszy model rozliczenia kampanii to koszt za tysiąc wyświetleń – CPM (Cost Per Mille). Podstawą rozliczenia jest rozpoczęte, a nie zakończone wyświetlenie reklamy. Rzadko spotykanym – koszt za kliknięcie CPC (Cost Per Click).

Istotne znaczenie ma również model CPV (Cost per View). Tu podstawą rozliczenia jest liczba zakończonych wyświetleń reklam. Zarówno w przypadku CPM jak CPV oba modele mogą być dodatkowo wzbogacone o współczynnik Viewability. Współczynniki vCPM i vCPV odnoszą się do reklam będących w polu widzenia, zgodnie z definicją Viewability dla wideo.

Wideo na YouTube

YouTube to najpopularniejszy na świecie serwis wideo. Oferuje on swoim użytkownikom możliwość oglądania, tworzenia i udostępniania filmów. Jest dostępny na komputerach, urządzeniach mobilnych, ekranach telewizorów i tabletach. YouTube oferuje funkcjonalności takie jak kanały, subskrypcje i playlisty. Dzięki temu można łatwo organizować, wyszukiwać i odtwarzać interesujące filmy.

Reklamy na YouTube zarządzane są z konta Google Ads. Wideo kampanie w Google Ads na kanale YouTube oferują:

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia wyświetlają się przed, w trakcie lub po filmach twórców (pre-roll, mid-roll oraz post-roll). Użytkownik może pominąć reklamę po 5 sekundach. Reklamy te rozliczane są według CPV, czyli kosztów obejrzenia. Opłata pobierana jest gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu. W przypadku krótszych filmów, gdy obejrzy całość.

Bumpery reklamowe

Bumpery reklamowe trwają 6 sekund i wyświetlają się przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Użytkownicy nie mogą pominąć tych reklam. Rozliczane są w modelu CPM, czyli opłata pobierana jest za każde tysiąc wyświetleń.

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia wyświetlają się przed, w trakcie lub po filmach twórców (pre-roll, mid-roll oraz post-roll). Trwają maksymalnie 15 sekund. Użytkownicy nie mogą pominąć tych reklam. Rozliczane są w modelu CPM, czyli opłata pobierana jest za każde tysiąc wyświetleń.

Reklamy Wideo In-Feed

Reklamy wideo In-Feed promują treści wideo zazwyczaj obok podobnych filmów w serwisie YouTube.

Reklamy Out-Stream

Reklamy Out-Stream dedykowane są na urządzenia mobilne. Pojawiają się w witrynach oraz aplikacjach w sieci reklamowej obejmującej partnerów Google.

Wideo programmatic

Wideo Programmatic odnosi się do automatycznego procesu kupna i sprzedaży reklam. W modelu tym kupno i sprzedaż reklam odbywa się za pośrednictwem platform transakcyjnych. Umożliwiają one realizację transakcji w czasie rzeczywistym.

Chcesz efektywnie realizować kampanie mediowe?

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwości naszej agencji pod kątem planowania i zakupu mediów.

FAQ

Co to jest reklama wideo?

Reklama wideo to forma promocji, w której wykorzystuje się film w celu promowania produktów. Może być ona prezentowana na różnych platformach, takich jak strony internetowe, media społecznościowe czy aplikacje.

Dlaczego wideo marketing jest tak popularny?

Jest to najszybciej rozwijający się trend w digital marketingu, głównie dzięki wzrostowi dostępności dobrej jakości contentu wideo, często tworzonego przez samych użytkowników, zwłaszcza na platformach takich jak YouTube, Facebook, Instagram czy TikTok.

Jakie są główne składniki kosztów kampanii reklamowej wideo?

Do głównych składników kosztów kampanii reklamowej wideo należą koszty produkcji filmu oraz koszty wyświetleń reklam.

Jak określić budżet dla kampanii wideo?

Ważne jest uwzględnienie kosztu produkcji filmu oraz wielkości grupy docelowej, efektywnej częstotliwości oraz poziomu konsumpcji treści wideo w danej grupie. Budżet można także określić na podstawie doświadczeń z innych kampanii.

Jakie są zalety reklamy wideo?

Reklama wideo oferuje precyzyjne targetowanie, zaangażowanie widzów, niskie jednostkowe koszty dotarcia, różnorodność formatów, globalny zasięg oraz dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Jakie są główne kryteria targetowania w reklamie wideo?

Do kryteriów targetowania w reklamie wideo mogą należeć cechy demograficzne, lokalizacja, zainteresowania, zwyczaje zakupowe oraz interakcje z reklamą lub stroną internetową.

W jakich formatach można emitować reklamę wideo w Internecie?

W Internecie dostępne są różne formaty reklam wideo, takie jak linearne, nielinearne, in-stream, out-stream, in-banner oraz in-feed. Można też eksperymentować z różnymi proporcjami i długościami reklam.

Czy kampanie wideo w Internecie mogą dotrzeć do odbiorców na całym świecie?

Tak, działania reklamowe w internecie oferują globalny zasięg. Kampania reklamowa wideo może być łatwo zlecona i emitowana w różnych regionach świata.

Jakie dane dostępne są dla reklamodawców, którzy korzystają z reklamy wideo online?

Reklamodawcy mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, które pozwalają ocenić skuteczność kampanii i jej różne elementy. Platformy często wykorzystują zaawansowane algorytmy, aby optymalizować działania i docierać do bardziej zainteresowanych użytkowników.

Słowniczek wideo

Hasło Opis
AVR (ang. Average View Rate) współczynnik, który pokazuje, jaki średnio   procent filmu został obejrzany
AVS (ang. Average Viewed Second) współczynnik, który pokazuje ile średnio   sekund filmu zostało obejrzanych
Brand Safety Zestaw środków mających na celu ochronę wizerunku i reputacji marki w   internecie
CPV (ang. Cost per View) koszt obejrzenia reklamy
Google Ads Usługa Google umożliwiająca między innymi zlecanie kampanii wideo np. w   sieci YouTube
VCR (ang. Video Completion Rate) współczynnik ukończenia filmu VCR pokazuje,   jaki procent użytkowników obejrzało film od początku do końca
Views Liczba obejrzeń reklamy
WowMedia&Metrics logo

Jesteśmy domem mediowym generacji AI.

Obsługujemy firmy w zakresie mediów ATL i Digital. Wykorzystujemy wiodące silniki AI i modelowanie Customer Journey. Prowadzimy skuteczną i efektywną komunikację reklamową.

Udostępnij:

WowMedia&Metrics logo

WowMedia&Metrics jest domem mediowym obsługującym firmy w zakresie mediów ATL i Digital, wykorzystując wiodące silniki AI i modelowanie Customer Journey.

Dołącz do #GenerationAI

Dane spółki

WowMedia&Metrics Sp. z o.o.

ul. Roentgena 10A
02-781 Warszawa

tel.: +48 22 487 83 01
office@wowmediametrics.com

KRS: 0000909894
REGON: 389400465
NIP/VAT: PL9512522396

© 2024 · WowMedia&Metrics · Wszystkie prawa zastrzeżone