Data-driven marketing.

Data-driven marketing.

Digital

Reklama wideo – kampanie reklamowe wideo w Internecie

Reklama wideo – kampanie reklamowe wideo w Internecie | WowMedia&Metrics

Chciałbyś zaplanować kampanię wideo ale nie jesteś pewien, z którego dostawcy usług skorzystać? Czy wykupić wyświetlenia bezpośrednio od serwisu internetowego, serwisu VOD, w sieci reklamowej, a może w sieci społecznościowej, ale której? Jak ustawić zliczanie konwersji, które skrypty i w jaki sposób implementować na stronie?

A może prowadzisz już kampanie wideo i chciałbyś sprawdzić, czy ustawienia i koszty są optymalne?

Zadzwoń lub napisz i umów się z nami na darmowe konsultacje.

menu

Co to jest reklama wideo?

Reklama wideo to forma, która polega na wykorzystaniu filmu lub animacji do promocji produktów lub usług. Reklama tego typu może być umieszczona na stronach internetowych, portalach społecznościowych lub w aplikacjach.

Wideo marketing staje się coraz bardziej popularny. To najszybciej rozwijający się trend w digital marketingu. Dzieje się tak głównie za sprawą wzrostu dostępności dobrej jakości contentu wideo. W dużej mierze jest to content tworzony przez samych użytkowników (UGC – User Generated Content). Istotną rolę odgrywają tutaj twórcy na takich portalach społecznościowych jak YouTube, Facebook, Instagram czy TikTok. To właśnie dzięki twórcom, wideo staje się efektywnym sposobem na dotarcie do dużej liczby odbiorców.

Ile kosztuje kampania reklamowa wideo

Podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej, na koszt kampanii wideo w Internecie składają się:

  • koszty produkcji filmu, czyli materiału do wyświetlania,
  • koszty wyświetleń reklam, czyli wynagrodzenie pobierane przez wydawców za wyświetlanie filmów.

Koszty produkcji filmu

Reklamy filmowe są jednymi z najdroższych rodzajów reklam. Podobnie jak w przypadku filmu przeznaczonego do TV koszty produkcji wideo zależą od wielu czynników. Jednym z nich może być udział znanej postaci. Koszty nagrania materiału wideo zależą również od miejsca kręcenia i jego specyfiki.

Zazwyczaj jednak budżety produkcji wideo są niższe niż te przeznaczane na spoty do emisji w TV. Można przyjąć, że koszty minimalne związane z produkcją profesjonalnego spotu wideo zaczynają się od parudziesięciu tysięcy złotych.

Koszty emisji reklam w Internecie

Podobnie jak w przypadku kampanii display czy reklamy w wyszukiwarce, nie ma budżetu minimalnego. Kampanię wideo na Youtube, czy  Facebooku można zlecić nawet za kilkaset złotych.

Tak jak w przypadku kampanii telewizyjnej, wskazane jest brać pod uwagę koszty produkcji materiału w stosunku do kosztów kampanii. Nie warto wydawać na film 20 tysięcy złotych, tylko po to, żeby na jego emisję przeznaczyć 100 złotych. Sytuacja, w której na produkcję przeznaczamy 20 tys., a na emisję 80 tys. jest bardziej rozsądna. Taka kampania może mieć nawet 1,6 mln pełnych obejrzeń filmu. W zależności od potencjału w grupie docelowej oraz naszych celów może trwać miesiąc, dwa lub kilka.

Jak określić budżet dla kampanii wideo

Jak już powiedzieliśmy, teoretycznie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o kwotę minimalną. W praktyce dobrze jest brać pod uwagę koszt produkcji filmu, tak aby całość wydatków była racjonalna. Ograniczeniem górnym poziomu wydatków może być wielkość grupy odbiorców, efektywna częstotliwość i poziom konsumpcji treści wideo w tej grupie.

Jeśli nasza grupa odbiorców liczy 2 mln osób, chcemy do nich dotrzeć nie więcej niż 4 razy (efektywna częstotliwość) i 80% osób z tej grupy ogląda treści wideo (konsumpcja), to przy założeniu kosztu obejrzenia (CPV) na poziomie 5 groszy mamy maksymalną inwestycję na poziomie 320 tys. złotych.

2 000 000 x 80% x 4 x 0,05 = 320 000

Oczywiście przyjmujemy tutaj pewne założenia, np. że cele kampanii koncentrują się na budowie znajomości i świadomości. Drugie założenie dotyczy efektywnej częstotliwości, zakładamy, że wystarczy, aby film został obejrzany 4 razy. Te założenia często przyjmuje się dosyć arbitralnie.

Jeśli natomiast chodzi o szacowane CPV i poziom konsumpcji treści wideo w grupie docelowej, to dom mediowy, taki jak nasz, może określić to dosyć precyzyjnie na podstawie innych kampanii reklamowych. To dlatego, że zajmujemy się planowaniem i zakupem mediów dla wielu klientów.

Zalety reklamy wideo

Targetowanie

Podobnie jak w przypadku reklamy displayowej, największą zaletą kampanii wideo jest możliwość precyzyjnego targetowania. W porównaniu do TV wideo oferuje bardzo dokładne targetowanie odbiorców. W praktyce reklama wideo likwiduje największą wadę kampanii telewizyjnych, ich ograniczoną selektywność.

Kryteria targetowania zależą od platformy. Zazwyczaj należą do nich cechy demograficzne, takie jak płeć i wiek, lokalizacja, często z dokładnością nawet do paru kilometrów. Dodatkowo, w zależności od platformy, mogą być to różne cechy internautów, ich zainteresowania lub zwyczaje zakupowe.

Możemy również targetować odbiorców na podstawie interakcji z reklamą lub naszą stroną. Kierować kampanię do osób, które były na naszej stronie, do użytkowników, którzy dokonali lub nie zakupu w naszym sklepie internetowym.

Zaangażowanie

Wideo, podobnie jak reklama telewizyjna, jest bardziej angażujące niż inne formy reklamy. Dzięki czemu odbiorcy są bardziej skłonni zapamiętać przekaz reklamowy. Reklama wideo oddziałuje przez obraz, ruch i dźwięk. Pozwala na dokładną prezentację produktu lub usługi. Pokazanie oraz omówienie jego unikalnych cech. Dokładnie tak samo, jak reklama telewizyjna, oddziałuje na zmysł słuchu i wzroku powodując, że przekazywany komunikat zostaje na dłużej w świadomości.

Niskie koszty dotarcia

Jednostkowe koszty dotarcia dla reklam wideo stają się bardzo atrakcyjne. Są już teraz na tyle niskie, że można je porównywać z kosztami uzyskiwanymi w kampaniach telewizyjnych. Szczególnie w przypadku mało licznych i specyficznych grup odbiorców, koszty dotarcia do nich przez internet są znacznie niższe niż w przypadku kampanii reklamowych w telewizji.

Różnorodność formatów

W przypadku internetu już sama klasyfikacja wideo może być prowadzona z różnych perspektyw. Co więcej, długość filmu ma mniejsze znaczenie. Mamy zatem reklamy linearne i nielinearne. Te pierwsze odnoszą się do wyświetleń, które przerywają emisję materiału wydawcy. Formy nielinearne typu overlay wyświetlają się na materiale wydawcy.

Formaty wideo in-stream oraz out-stream. Reklamy in-stream odnoszą się do wyświetleń spotu w czasie emisji materiału nadawcy. Wśród nich można wyróżnić trzy typy: pre-roll, mid-roll oraz post-roll (na początku, w środku i na końcu). Reklamy out-stream to reklamy osadzone na stronie, zazwyczaj niepowiązane z treścią wideo nadawcy. Dalej możemy wyróżnić formaty in-banner, czyli emitowane z bannerem lub zamiast bannera reklamowego. Ponadto reklamy typu wideo in-feed, zamieszczane w tzw. feedzie portali społecznościowych, np. w contencie rekomendowanym do obejrzenia dla użytkownika.

Proporcje reklamy, to kolejna charakterystyka. W TV przyzwyczajeni jesteśmy do reklam o proporcjach przekątnych 16:9. W Internecie mogą to być dodatkowo 1:1, 4:5, 5:4 lub 9:16, ta ostatnia szczególnie istotna przy emisjach na telefony komórkowe.

Telewizja w ujęciu standardowym oferuje kilka długości spotów, z których najczęściej używane są spoty trwające 30, 15 i 10 sekund. Dodatkowo w TV nieco innymi prawami rządzi się sponsoring, spot 8 sekund. W przypadku kampanii wideo mamy do czynienia ze znacznie większą różnorodnością formatów.

Globalny zasięg

Działania reklamowe w internecie mogą dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców na całym świecie. Zlecanie kampanii w telewizji, czy reklamy w radiu wymaga nawiązania współpracy z odpowiednimi dla danego kraju biurami reklamy. Jeśli chcemy zlecić reklamę wideo w danym kraju, równie łatwo i przy pomocy tego samego panelu zlecimy ją w innym regionie.

Dane w czasie rzeczywistym

Powodzenie kampanii marketingowych zależy od danych, które pozwalają ocenić skuteczność różnych jej elementów i wymiarów. W przypadku reklamy wideo dane dostępne są w czasie rzeczywistym. Również w czasie rzeczywistym pozwalają optymalizować działania. Platformy wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego, aby prezentować reklamę użytkownikom, którzy potencjalnie są bardziej nią zainteresowani.

Wady kampanii wideo

Pomijanie reklam

Materiały wideo są często pomijane przez odbiorców, ponieważ mogą być łatwo zamknięte. Wiele platform internetowych korzysta z algorytmów uczenia maszynowego, aby prezentować reklamy osobom, które potencjalnie mają większe szanse na ich obejrzenie. Pomimo to jednak wciąż istnieje duże ryzyko, że reklama zostanie pominięta.

Nieodpowiedni content

Marki zazwyczaj nie chcą się pojawiać obok treści wątpliwych lub nieodpowiednich. Dla marki obecność w nieodpowiednim contencie może oznaczać utratę wizerunku lub ciężko wypracowanej reputacji. W przypadku reklamy online trudno jest w 100% wyeliminować tego rodzaju sytuacje. Dotyczy to również materiałów wideo.

Produkcja materiału może być kosztowna

Inaczej niż w przypadku reklam tekstowych do wyświetlania np. na platformie Google Ads lub statycznych reklam graficznych, produkcja filmu może być kosztowna. Profesjonalna produkcja obejmuje wiele czasochłonnych elementów. Mogą należeć do nich: stworzenie scenariusza, plan i produkcja, koszty zatrudnienia aktorów, wynajem sprzętu, postprodukcja, prawa do muzyki, itp.

Formy zakupu wideo w Internecie

Najpopularniejszy model rozliczenia kampanii to koszt za tysiąc wyświetleń – CPM (Cost Per Mille). Podstawą rozliczenia jest rozpoczęte, a nie zakończone wyświetlenie reklamy. Rzadko spotykanym – koszt za kliknięcie CPC (Cost Per Click).

Istotne znaczenie ma również model CPV (Cost per View). Tu podstawą rozliczenia jest liczba zakończonych wyświetleń reklam. Zarówno w przypadku CPM jak CPV oba modele mogą być dodatkowo wzbogacone o współczynnik Viewability. Współczynniki vCPM i vCPV odnoszą się do reklam będących w polu widzenia, zgodnie z definicją Viewability dla wideo.

Wideo na YouTube

YouTube to najpopularniejszy na świecie serwis wideo. Oferuje on swoim użytkownikom możliwość oglądania, tworzenia i udostępniania filmów. Jest dostępny na komputerach, urządzeniach mobilnych, ekranach telewizorów i tabletach. YouTube oferuje funkcjonalności takie jak kanały, subskrypcje i playlisty. Dzięki temu można łatwo organizować, wyszukiwać i odtwarzać interesujące filmy.

Reklamy na YouTube zarządzane są z konta Google Ads. Wideo kampanie w Google Ads na kanale YouTube oferują:

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia wyświetlają się przed, w trakcie lub po filmach twórców (pre-roll, mid-roll oraz post-roll). Użytkownik może pominąć reklamę po 5 sekundach. Reklamy te rozliczane są według CPV, czyli kosztów obejrzenia. Opłata pobierana jest gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu. W przypadku krótszych filmów, gdy obejrzy całość.

Bumpery reklamowe

Bumpery reklamowe trwają 6 sekund i wyświetlają się przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Użytkownicy nie mogą pominąć tych reklam. Rozliczane są w modelu CPM, czyli opłata pobierana jest za każde tysiąc wyświetleń.

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia wyświetlają się przed, w trakcie lub po filmach twórców (pre-roll, mid-roll oraz post-roll). Trwają maksymalnie 15 sekund. Użytkownicy nie mogą pominąć tych reklam. Rozliczane są w modelu CPM, czyli opłata pobierana jest za każde tysiąc wyświetleń.

Reklamy Wideo In-Feed

Reklamy wideo In-Feed promują treści wideo zazwyczaj obok podobnych filmów w serwisie YouTube.

Reklamy Out-Stream

Reklamy Out-Stream dedykowane są na urządzenia mobilne. Pojawiają się w witrynach oraz aplikacjach w sieci reklamowej obejmującej partnerów Google.

Wideo programmatic

Wideo Programmatic odnosi się do automatycznego procesu kupna i sprzedaży reklam. W modelu tym kupno i sprzedaż reklam odbywa się za pośrednictwem platform transakcyjnych. Umożliwiają one realizację transakcji w czasie rzeczywistym.

Umów darmowe konsultacje.

Powiązane treści:

Słowniczek wideo

AVR – (ang. Average View Rate) współczynnik, który pokazuje, jaki średnio procent filmu został obejrzany 

AVS – (ang. Average Viewed Second) współczynnik, który pokazuje ile średnio sekund filmu zostało obejrzanych

Brand Safety – zestaw środków mających na celu ochronę wizerunku i reputacji marki w internecie

CPV – (ang. Cost per View) koszt obejrzenia reklamy

Google Ads – usługa Google umożliwiająca między innymi zlecanie kampanii wideo np. w sieci YouTube

VCR – (ang. Video Completion Rate) współczynnik ukończenia filmu VCR pokazuje, jaki procent użytkowników obejrzało film od początku do końca

Views – liczba obejrzeń reklamy

Udostępnij:

pozostałe usługi

Planowanie Mediów

Jak dotrzeć do odpowiednich osób? Jak wykorzystać synergię różnych kanałów komunikacji? Zajmujemy się tworzeniem strategii mediowych, w efekcie których powstają skuteczne kampanie. Nasze rekomendacje zawsze opieramy na odpowiednich danych.

Kampanie Display

Są pewne podobieństwa kampanii display i wideo. Obie formy reklamy mają jednak unikalne cechy. Video generuje znacząco większe zaangażowanie, te drugie są jednak znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia.

Analityka

Odpowiednio ustawiona analityka daje możliwość bardzo dokładnego śledzenia efektów promocji, również w kampaniach wideo. Zadbaj, aby twoje kampanie kierowały do witryny, która ma odpowiednio oznaczone konwersje.

Web Development

Zadbaj, aby Twoje kampanie wideo kierowały do odpowiedniej strony internetowej. Witryna internetowa powinna być łatwa w nawigacji i posiadać przejrzysty układ. Powinna także posiadać odpowiednią ilość informacji na temat kampanii, aby potencjalni klienci mogli się dowiedzieć więcej.

Marketing Treści

Content marketing to działania marketingowe polegające na tworzeniu i dystrybucji wartościowych treści. Treści, które są interesujące i przydatne dla odbiorców, a także odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania. Może być stosowany w różnych formach, takich jak blogi, artykuły, infografiki, podcasty czy również filmy wideo.

Paid Search

Reklamy Google Ads to bardzo dobre źródło jakościowego ruchu. Możesz np. docierać do odbiorców za pomocą reklam tekstowych w wyszukiwarkach, a reklamę wideo ustawić jako retargeting. To znaczy dla tych, którzy odwiedzili Twoją stronę. To bardzo dobra strategia, która wzmacnia przekaz reklamowy.

Pozycjonowanie Strony

Pozycjonowanie strony internetowej jest procesem optymalizacji witryny internetowej, tak aby była ona lepiej widoczna w wynikach wyszukiwania. Ponieważ większość użytkowników internetu korzysta z wyszukiwarek (np. Google, Yahoo! czy Bing), pozycja strony w wynikach wyszukiwania może mieć duży wpływ na jej ruch.

Influencerzy

Influencer Marketing to rodzaj marketingu, w którym firmy wykorzystują osoby o dużym zasięgu w mediach społecznościowych do promocji produktów lub usług. Influencerzy mają zazwyczaj inspirujący wpływ na swoich obserwatorów.

Mobile

Tworząc reklamy wideo, weź pod uwagę, że znacząca ich część może być wyświetlana na telefonach komórkowych. Ma to szczególne znaczenie przy formatowaniu przekątnych wyświetlanych reklam. Formaty reklamy 9:16 (nie 16:9) mogą być chętniej wyświetlane na urządzeniach przenośnych.

Social

Social Media Marketing to działania polegające na wykorzystaniu portali społecznościowych do promowania produktów lub usług. Celem social media marketingu jest budowanie relacji z odbiorcami, a także zwiększanie świadomości marki.

Email Marketing

Email Marketing to rodzaj marketingu, w którym firmy wykorzystują adresy email do promocji produktów lub usług. Firmy te, za pośrednictwem partnerów, wysyłają wiadomości zawierające reklamy lub oferty do odpowiednio dobranych grup odbiorców.

Reklama Telewizyjna

To forma reklamy, która jest emitowana w ramach programów TV. Standardowy spot ma w Polsce 30 sekund. Wybierz telewizję, jeśli Twoje produkty mają masowych odbiorców.

Kampanie Radiowe

Kampanie radiowe mają wiele zalet. Są one np. skuteczne w docieraniu do dużych grup odbiorców. Ponadto mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb reklamodawcy. Kampanie te są także stosunkowo niedrogie w porównaniu do innych form reklamy, takich jak reklama telewizyjna.

Kampanie Prasowe

Kampanie prasowe docierają do sprofilowanych odbiorców. Prasa cieszy się ponadto dużym zaufaniem czytelników. Niektóre pisma dają możliwość dołączenia próbki produktu. Chociaż czytelnictwo prasy spada, a budżety reklamodawców przenoszą się do internetu, jest wiele produktów, dla których komunikacja w prasie jest nadal optymalnym rozwiązaniem.

Reklama w Kinach

Reklama w kinie daje możliwość prowadzenia komunikacji w komfortowych warunkach. Współczynniki zapamiętania reklam kinowych są wyższe niż np. telewizyjnych. Kino dociera do osób młodszy z reguły z dużych miast. Dodatkowo daje możliwość promocji off-screen.

Kampanie OOH

Reklama zewnętrzna dociera do odbiorców niezależnie od ich woli. Jest łatwa do zauważenia i trudna do zignorowania. Może przyciągnąć uwagę nawet najbardziej roztargnionych ludzi. Może być skutecznie wykorzystana w celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

Wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z naszej strony. Polityka prywatności i plików cookies