Data driven results.

MARKETING

Reklama wideo – kampanie reklamowe wideo w Internecie

Reklama video – kampanie reklamowe video w Internecie | WowMedia&Metrics

Chciałbyś zaplanować kampanię wideo ale nie jesteś pewien, z którego dostawcy usług skorzystać? Czy wykupić wyświetlenia bezpośrednio od serwisu internetowego, serwisu VOD, w sieci reklamowej, a może w sieci społecznościowej, ale której? Jak ustawić zliczanie konwersji, które skrypty i w jaki sposób implementować na stronie?

A może prowadzisz już kampanie wideo i chciałbyś sprawdzić, czy ustawienia i koszty są optymalne?

Zadzwoń lub napisz i umów się z nami na darmowe konsultacje.

Co to jest reklama wideo?

Reklama wideo to forma, która polega na wykorzystaniu filmu lub animacji do promocji produktów lub usług. Reklama tego typu może być umieszczona na stronach internetowych, portalach społecznościowych lub w aplikacjach.

Wideo marketing staje się coraz bardziej popularny. Dzieje się tak głównie za sprawą wzrostu dostępności dobrej jakości contentu wideo. W dużej mierze jest to content tworzony przez samych użytkowników (UGC – User Generated Content). Istotną rolę odgrywają tutaj twórcy na takich portalach społecznościowych jak YouTube, Facebook, Instagram czy TikTok. To właśnie dzięki twórcom, wideo staje się efektywnym sposobem na dotarcie do dużej liczby odbiorców.

Ile kosztuje kampania reklamowa

Podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej, na koszt kampanii wideo w Internecie składają się:

  • koszty produkcji filmu, czyli materiału do wyświetlania,
  • koszty wyświetleń reklam, czyli wynagrodzenie pobierane przez wydawców za wyświetlanie filmów.

Koszty produkcji filmu

Reklamy filmowe są jednymi z najdroższych rodzajów reklam. Podobnie jak w przypadku filmu przeznaczonego do TV koszty produkcji wideo zależą od wielu czynników. Jednym z nich może być udział znanej postaci. Koszty nagrania materiału wideo zależą również od miejsca kręcenia i jego specyfiki.

Zazwyczaj jednak budżety produkcji wideo są niższe niż te przeznaczane na spoty do emisji w TV. Można przyjąć, że koszty minimalne związane z produkcją profesjonalnego spotu wideo zaczynają się od parudziesięciu tysięcy złotych.

Koszty emisji reklam w Internecie

Podobnie jak w przypadku kampanii display czy reklamy w wyszukiwarce, nie ma budżetu minimalnego. Kampanię wideo na Youtube, czy  Facebooku można zlecić nawet za kilkaset złotych.

Tak jak w przypadku kampanii telewizyjnej, wskazane jest brać pod uwagę koszty produkcji materiału w stosunku do kosztów kampanii. Nie warto wydawać na film 20 tysięcy złotych, tylko po to, żeby na jego emisję przeznaczyć 100 złotych. Sytuacja, w której na produkcję przeznaczamy 20 tys., a na emisję 80 tys. jest bardziej rozsądna. Taka kampania może mieć nawet 1,6 mln pełnych obejrzeń filmu. W zależności od potencjału w grupie docelowej oraz naszych celów może trwać miesiąc, dwa lub kilka.

Jak określić budżet dla kampanii wideo

Jak już powiedzieliśmy, teoretycznie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o kwotę minimalną. W praktyce dobrze jest brać pod uwagę koszt produkcji filmu, tak aby całość wydatków była racjonalna. Ograniczeniem górnym poziomu wydatków może być wielkość grupy odbiorców, efektywna częstotliwość i poziom konsumpcji treści wideo w tej grupie.

Jeśli nasza grupa odbiorców liczy 2 mln osób, chcemy do nich dotrzeć nie więcej niż 4 razy (efektywna częstotliwość) i 80% osób z tej grupy ogląda treści wideo (konsumpcja), to przy założeniu kosztu obejrzenia (CPV) na poziomie 5 groszy mamy maksymalną inwestycję na poziomie 320 tys. złotych.

2 000 000 x 80% x 4 x 0,05 = 320 000

Oczywiście przyjmujemy tutaj pewne założenia, np. że cele kampanii koncentrują się na budowie znajomości i świadomości. Drugie założenie dotyczy efektywnej częstotliwości, zakładamy, że wystarczy, aby film został obejrzany 4 razy. Te założenia często przyjmuje się dosyć arbitralnie.

Jeśli natomiast chodzi o szacowane CPV i poziom konsumpcji treści wideo w grupie docelowej, to dom mediowy, taki jak nasz, może określić to dosyć precyzyjnie na podstawie innych kampanii reklamowych. To dlatego, że zajmujemy się planowaniem i zakupem mediów dla wielu klientów.

Zalety reklamy wideo

Targetowanie

Podobnie jak w przypadku reklamy displayowej, największą zaletą kampanii wideo jest możliwość precyzyjnego targetowania. W porównaniu do TV wideo oferuje bardzo dokładne targetowanie odbiorców. W praktyce reklama wideo likwiduje największą wadę kampanii telewizyjnych, ich ograniczoną selektywność.

Kryteria targetowania zależą od platformy. Zazwyczaj należą do nich cechy demograficzne, takie jak płeć i wiek, lokalizacja, często z dokładnością nawet do paru kilometrów. Dodatkowo, w zależności od platformy, mogą być to różne cechy internautów, ich zainteresowania lub zwyczaje zakupowe.

Możemy również targetować odbiorców na podstawie interakcji z reklamą lub naszą stroną. Kierować kampanię do osób, które były na naszej stronie, do użytkowników, którzy dokonali lub nie zakupu w naszym sklepie internetowym.

Zaangażowanie

Wideo, podobnie jak reklama telewizyjna, jest bardziej angażujące niż inne formy reklamy. Dzięki czemu odbiorcy są bardziej skłonni zapamiętać przekaz reklamowy. Reklama wideo oddziałuje przez obraz, ruch i dźwięk. Pozwala na dokładną prezentację produktu lub usługi. Pokazanie oraz omówienie jego unikalnych cech. Dokładnie tak samo, jak reklama telewizyjna, oddziałuje na zmysł słuchu i wzroku powodując, że przekazywany komunikat zostaje na dłużej w świadomości.

Niskie koszty dotarcia

Jednostkowe koszty dotarcia dla reklam wideo stają się bardzo atrakcyjne. Są już teraz na tyle niskie, że można je porównywać z kosztami uzyskiwanymi w kampaniach telewizyjnych. Szczególnie w przypadku mało licznych i specyficznych grup odbiorców, koszty dotarcia do nich przez internet są znacznie niższe niż w przypadku kampanii reklamowych w telewizji.

Różnorodność formatów

W przypadku internetu już sama klasyfikacja wideo może być prowadzona z różnych perspektyw. Co więcej, długość filmu ma mniejsze znaczenie. Mamy zatem reklamy linearne i nielinearne. Te pierwsze odnoszą się do wyświetleń, które przerywają emisję materiału wydawcy. Formy nielinearne typu overlay wyświetlają się na materiale wydawcy.

Formaty wideo in-stream oraz out-stream. Reklamy in-stream odnoszą się do wyświetleń spotu w czasie emisji materiału nadawcy. Wśród nich można wyróżnić trzy typy: pre-roll, mid-roll oraz post-roll (na początku, w środku i na końcu). Reklamy out-stream to reklamy osadzone na stronie, zazwyczaj niepowiązane z treścią wideo nadawcy. Dalej możemy wyróżnić formaty in-banner, czyli emitowane z bannerem lub zamiast bannera reklamowego. Ponadto reklamy typu wideo in-feed, zamieszczane w tzw. feedzie portali społecznościowych, np. w contencie rekomendowanym do obejrzenia dla użytkownika.

Proporcje reklamy, to kolejna charakterystyka. W TV przyzwyczajeni jesteśmy do reklam o proporcjach przekątnych 16:9. W Internecie mogą to być dodatkowo 1:1, 4:5, 5:4 lub 9:16, ta ostatnia szczególnie istotna przy emisjach na telefony komórkowe.

Telewizja w ujęciu standardowym oferuje kilka długości spotów, z których najczęściej używane są spoty trwające 30, 15 i 10 sekund. Dodatkowo w TV nieco innymi prawami rządzi się sponsoring, spot 8 sekund. W przypadku kampanii wideo mamy do czynienia ze znacznie większą różnorodnością formatów.

Globalny zasięg

Działania reklamowe w internecie mogą dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców na całym świecie. Zlecanie kampanii w telewizji, czy reklamy w radiu wymaga nawiązania współpracy z odpowiednimi dla danego kraju biurami reklamy. Jeśli chcemy zlecić reklamę wideo w danym kraju, równie łatwo i przy pomocy tego samego panelu zlecimy ją w innym regionie.

Dane w czasie rzeczywistym

Powodzenie kampanii marketingowych zależy od danych, które pozwalają ocenić skuteczność różnych jej elementów i wymiarów. W przypadku reklamy wideo dane dostępne są w czasie rzeczywistym. Również w czasie rzeczywistym pozwalają optymalizować działania. Platformy wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego, aby prezentować reklamę użytkownikom, którzy potencjalnie są bardziej nią zainteresowani.

Wady kampanii wideo

Pomijanie reklam

Materiały wideo są często pomijane przez odbiorców, ponieważ mogą być łatwo zamknięte. Wiele platform internetowych korzysta z algorytmów uczenia maszynowego, aby prezentować reklamy osobom, które potencjalnie mają większe szanse na ich obejrzenie. Pomimo to jednak wciąż istnieje duże ryzyko, że reklama zostanie pominięta.

Nieodpowiedni content

Marki zazwyczaj nie chcą się pojawiać obok treści wątpliwych lub nieodpowiednich. Dla marki obecność w nieodpowiednim contencie może oznaczać utratę wizerunku lub ciężko wypracowanej reputacji. W przypadku reklamy online trudno jest w 100% wyeliminować tego rodzaju sytuacje. Dotyczy to również materiałów wideo.

Produkcja materiału może być kosztowna

Inaczej niż w przypadku reklam tekstowych do wyświetlania np. na platformie Google Ads lub statycznych reklam graficznych, produkcja filmu może być kosztowna. Profesjonalna produkcja obejmuje wiele czasochłonnych elementów. Mogą należeć do nich: stworzenie scenariusza, plan i produkcja, koszty zatrudnienia aktorów, wynajem sprzętu, postprodukcja, prawa do muzyki, itp.

Formy zakupu wideo w Internecie

Najpopularniejszy model rozliczenia kampanii to koszt za tysiąc wyświetleń – CPM (Cost Per Mille). Podstawą rozliczenia jest rozpoczęte, a nie zakończone wyświetlenie reklamy. Rzadko spotykanym – koszt za kliknięcie CPC (Cost Per Click).

Istotne znaczenie ma również model CPV (Cost per View). Tu podstawą rozliczenia jest liczba zakończonych wyświetleń reklam. Zarówno w przypadku CPM jak CPV oba modele mogą być dodatkowo wzbogacone o współczynnik Viewability. Współczynniki vCPM i vCPV odnoszą się do reklam będących w polu widzenia, zgodnie z definicją Viewability dla wideo.

Wideo na YouTube

YouTube to najpopularniejszy na świecie serwis wideo. Oferuje on swoim użytkownikom możliwość oglądania, tworzenia i udostępniania filmów. Jest dostępny na komputerach, urządzeniach mobilnych, ekranach telewizorów i tabletach. YouTube oferuje funkcjonalności takie jak kanały, subskrypcje i playlisty. Dzięki temu można łatwo organizować, wyszukiwać i odtwarzać interesujące filmy.

Reklamy na YouTube zarządzane są z konta Google Ads. Wideo kampanie w Google Ads na kanale YouTube oferują:

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia

Reklamy In-Stream możliwe do pominięcia wyświetlają się przed, w trakcie lub po filmach twórców (pre-roll, mid-roll oraz post-roll). Użytkownik może pominąć reklamę po 5 sekundach. Reklamy te rozliczane są według CPV, czyli kosztów obejrzenia. Opłata pobierana jest gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu. W przypadku krótszych filmów, gdy obejrzy całość.

Bumpery reklamowe

Bumpery reklamowe trwają 6 sekund i wyświetlają się przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Użytkownicy nie mogą pominąć tych reklam. Rozliczane są w modelu CPM, czyli opłata pobierana jest za każde tysiąc wyświetleń.

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia wyświetlają się przed, w trakcie lub po filmach twórców (pre-roll, mid-roll oraz post-roll). Trwają maksymalnie 15 sekund. Użytkownicy nie mogą pominąć tych reklam. Rozliczane są w modelu CPM, czyli opłata pobierana jest za każde tysiąc wyświetleń.

Reklamy Wideo In-Feed

Reklamy wideo In-Feed promują treści wideo zazwyczaj obok podobnych filmów w serwisie YouTube.

Reklamy Out-Stream

Reklamy Out-Stream dedykowane są na urządzenia mobilne. Pojawiają się w witrynach oraz aplikacjach w sieci reklamowej obejmującej partnerów Google.

Wideo Programmatic

Programmatic to model automatycznego zarządzania kampaniami reklamowymi w mediach cyfrowych. Obejmuje on wykorzystanie algorytmów do podejmowania decyzji o tym, jakie reklamy powinny być wyświetlane danej osobie, na podstawie dostępnych danych. Model ten umożliwia skuteczne i efektywne wykorzystanie budżetów reklamowych oraz lepsze dopasowanie reklam do odbiorców. Dzięki niemu możliwe jest skierowanie reklam do osób, wśród których prawdopodobieństwo konwersji jest znacząco wyższe.

W modelu programatycznym możemy również kupować wideo, co znacznie podnosi skuteczność kampanii.

Zadzwoń lub napisz i umów się z nami na darmowe konsultacje.

Słowniczek mediowy

Adform – platforma reklamowa umożliwiająca zlecanie kampanii typu Wideo w modelu programatycznym

AVR – (ang. Average View Rate) współczynnik, który pokazuje, jaki średnio procent filmu został obejrzany 

AVS – (ang. Average Viewed Second) współczynnik, który pokazuje ile średnio sekund filmu zostało obejrzanych

Brand Safety – zestaw środków mających na celu ochronę wizerunku i reputacji marki w internecie

CPC – (ang. Cost per Click) koszt za kliknięcie, często związany z modelem rozliczeniowym, w którym wydawca lub serwis pobiera opłatę według liczby kliknięć w reklamę

CPM – (ang./łacina Cost per Mille) koszt tysiąca wyświetleń. Łacińskie słowo “mille” oznacza 1000. Często związany z modelem rozliczeniowym, w którym wydawca lub serwis pobiera opłatę naliczaną za każde tysiąc wyświetleń

CPV – (ang. Cost per View) koszt obejrzenia reklamy

CTR – (ang. Clickthrough Rate) współczynnik pokazujący, jak często użytkownicy, którzy widzą reklamę ją klikają

DMP – (ang. Data Management Platform) platforma do pozyskiwania i przechowywania danych o klientach, która pozwala łączyć dane z różnych źródeł i np. wykorzystywać je przy kierowaniu do klientów kampanii w mediach cyfrowych

DSP – (ang. Demand Side Platform) platforma popytu lub strona popytu, znana jako DSP, to system, który umożliwia reklamodawcom kupowanie reklam w całkowicie programatyczny, tzn. zautomatyzowany sposób

Google Ads (dawniej Google AdWords) – platforma reklamowa Google umożliwiająca zlecanie kampanii w sieciach wyszukiwania i sieci reklamowej Google, a także m.in. reklamy Wideo w YouTube

Odsłony – (ang. Impressions) liczba wyświetleń danych treści lub reklamy. Liczba ta jest niezależna od liczby kliknięć w treść lub reklamę. Odpowiada liczbie kontaktów z tą treścią i reklamą, np. z filmem wideo

PPC – (ang. Pay per Click) model rozliczeniowy, w którym wydawca lub serwis pobiera opłatę według liczby kliknięć w reklamę

Reach – zasięg, liczba osób, która co najmniej raz zetknęła się z reklamą. Reach n+ to zasięg n+ (to znaczy 1+, 2+, lub n+), liczba osób, która co najmniej n razy zetknęła się z komunikatem reklamowym (to znaczy np. Reach 3+ oznacza liczbę osób, która co najmniej 3 razy miała taki kontakt).

Reklama Programatyczna – (ang. Programmatic Advertising) model automatycznego zarządzania kampaniami reklamowymi w mediach cyfrowych

RTB – (ang. Real-Time Bidding) model programatycznego, to znaczy zautomatyzowanego zakupu powierzchni reklamowej w systemie aukcyjnym, w czasie rzeczywistym

SSP – (ang. Supply Side Platform lub Sell Side Platform) platforma podaży lub strona podaży, znana jako SSP, to system, który umożliwia wydawcom zarządzanie sprzedażą reklam

UGC – (ang. User Generated Content) treści wytworzone przez użytkowników

UU – (ang. Unique User) unikalny użytkownik, to znaczy użytkownik niezduplikowany, odnosi się do liczby pojedynczych osób

VCR – (ang. Video Completion Rate) współczynnik ukończenia filmu VCR pokazuje, jaki procent użytkowników obejrzało film od początku do końca

Viewability – współczynnik reklamy online, który ma na celu określenie tylko tych wyświetleń, które mogą być widoczne dla użytkowników

Views – liczba obejrzeń reklamy

Udostępnij:

pozostałe usługi

Planowanie i Zakup Mediów

Interesuje cię jak dotrzeć do grupy docelowej, zrobić to w odpowiednim miejscu i czasie, przy zachowaniu odpowiednich kosztów. Zwróć się do nas, zaplanujemy i kupimy media dla Twojej firmy.

Tworzenie Stron Internetowych

Nie masz jeszcze strony, a może chciałbyś odświeżyć obecną. Przygotujemy dla Ciebie projekt strony, a później stworzymy serwis odpowiednio dostosowany do aktualnych wymogów wyszukiwarek.

Analityka Internetowa

Nie wiesz ilu użytkowników ma Twój serwis www. Nie jesteś pewien, czy dane, które pokazuje Analytics, są właściwe. Masz problem z implementacją skryptów i tagów zliczających.

Paid Search – Reklama w Sieci Wyszukiwania

Masz już swój serwis internetowy, potrzebujesz szybko pozyskać jakościowy ruch, a może prowadzisz kampanie płatne w sieciach wyszukiwania. Uruchomimy Twoje kampanie w Google Ads lub je zoptymalizujemy — zleć nam ich prowadzenie.

Organic Search

Jakie czynniki decydują o pozycji serwisu na stronie z wynikami wyszukiwania, co Google uwzględnia w algorytmie? Co zrobić, aby pojawiać się wyżej?

Content Marketing

Content is King”. Chcesz przyciągnąć potencjalnych klientów, odpowiadając na ich potrzeby. Pomożemy stworzyć wartościowe treści, dobierzemy odpowiednie formy działań do określonych celów. Zaproponujemy odpowiedni pomiar rezultatów.

Social Media Marketing

Social Media to nie tylko Facebook! Nie wiesz, które platformy będą dla Ciebie optymalne? Chcesz budować ruch organiczny w sieciach społecznościowych, a może zależy ci na szybkiej budowie zasięgu —  zleć nam prowadzenie kampanii.

Influencer Marketing

Kogo wybrać nano, mikro, a może makro influencerów — celebrytów. Jaką formę ma przybrać współpraca z influencerem, czy ma być to lokowanie produktu, recenzja, konkurs czy akcja specjalna? Jak mierzyć rezultaty działań.

Reklama Displayowa – Kampanie typu Display

Banner, Half Page a może Rectangle, jakie formaty powinny znaleźć się w media planie. Jak Adblocki wpłyną na skuteczność kampanii. W jakich sieciach reklamowych wyświetlać reklamę, czy korzystać z remarketingu. Zwróć się do nas – znajdziemy skuteczne rozwiązanie.

E-mail Marketing

Jaką bazę wybrać do jakiej grupy. Co skłania użytkowników do otwarcia maila, jak je projektować, jak są czytane i co zrobić, żeby nie trafiały do spamu. W jakim modelu rozliczyć kampanię. Jak mierzyć i porównywać efekty działań – zwróć się do nas.

Mobile Marketing

Jeśli parę lat temu, 20% ruchu na Twoim serwisie pochodziło z urządzeń mobilnych, a teraz jest to już ponad połowa, to za parę lat… Podobny kierunek zmiany obserwujemy w sprzedaży przez telefony komórkowe. Mobile First, czy Twój serwis jest na to gotowy – pomożemy skutecznie wykorzystać rynkowe zmiany.

Reklama Telewizyjna – Kampanie TV

Masz masowych odbiorców, chciałbyś przeprowadzić kampanię w telewizji ogólnopolskiej. Takie kampanie szybko budują zasięg i wiarygodność marki, nie tylko w grupach konsumentów, ale również wśród Twoich partnerów biznesowych. Dobierzemy odpowiednie stacje, czas emisji i optymalną formę zakupu.

Reklama Radiowa – Kampanie Radiowe

Zależy Ci na zasięgu w całej Polsce, a może tylko lokalnym? Nie chcesz wydawać dużo na przygotowania materiału do emisji, chcesz szybko rozpocząć kampanię, a może przewidujesz częste zmiany materiału zależne od zmieniającej się sytuacji. Radio będzie do tego idealne.

Reklama Zewnętrzna – Kampanie OOH

Chcesz prowadzić działania w największych miastach, wszystkich, tylko wybranych, a może w konkretnych lokalizacjach, np. obok twoich sklepów. Zależy ci na szybkim dotarciu z informacją, pokazaniu marki i produktu, nośniki outdoor będą do tego najlepsze.

Reklama Prasowa – Kampanie Prasowe

Chcesz dotrzeć do grupy docelowej, może profile konkretnych pism pasują do profilu Twoich konsumentów, a może chciałbyś coś im dać np. próbkę swojego produktu. Skontaktuj się z nami, zaplanujemy kampanię prasową.

Reklama Kinowa – Kampanie w Kinach

Zależy Ci na młodych odbiorcach. Chciałbyś, aby materiał reklamowy emitowany był w komfortowych warunkach, a może chciałbyś powiązać emisję reklamy z innymi działaniami w kinach, np. z promocją. Skontaktuj się z nami.

Wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystania z naszej strony. Polityka prywatności i plików cookies